WEEKAGENDA GEMEENSCHAPSHUIS 1e Paasdag gesloten Maandag 12/'*;' T8.00 Dansen met "Mr. J. and The Rhytrae Four's" Entree: 1.50 Dinsdag 13/^ 20.00 Rep. Fanfare (gr. gaal) 20.30 Rep. toneel Senioren (kl. zaal) Woensdag 14/4: 19.00 - 20.00 Rep. jëugtoneelgroep II (kl.zaa) 20.00 - 21.00 Rep. jeugdtoneelgroep III (kl. zaal) 19.00 - 20.00 K.P.J.L. Dames sporten (gr. zaal) 20.00 - 21.00 K.P.J.L. Heren sporten (gr. zaal) Donderdag 1J5/J+: 20.00 Kienavond L.V.B. (gr. zaal) Vrijdag fS/k: 16.00 Gymn. oefeningen voor bejaarden 20.00 Handboogschutterij Zaterdag 17/^: 20.00 Gehuwdenbal. Orkest "De Opcuna's" FANFARE - DRUMBAND "ST. CATHARINA" Via deze weg willen wij alle medewerkers, waaronder onze leden, maar vooral ook zij, die buiten onze vereniging hun spontane mede werking aan de oudijzeractie van 3 april j.l. hebben verleend, van ganser harte bedanken. Ook zij dank aan alle milde gevers van Leunen en 'Veulen, die ons aan oud ijzer een totaal van 30.^50 kg schonken en aan"nieuw ijzer" en "nieuw papier" dan wel geen kilo's, maar toch nog een mooi bedrag. Dank U wel L.V.B. AFD. LEUNEN Op donderdag 15 april om 7.30 uur precies belangrijke bespreking-, en afscheid van onze Technische Adviseur Mjjnh. Vissers. Daarna kienen we gezellig ten bate van de kas. Wij verwachten hier een grote opkomst, temeer omdat wij veel nieuwe ideên voor het ko mende werkjaar in de bus verwachten. WELPEN LEUNEN Heitje voor een karweitje De welpen van Leunen gaan ook dit jaar weer "heitje voor een karweitje"doen. Ze zullen er 13-1^ en 15 april weer op uittrek ken om U tegen een kleine vergoeding flink te helpen. Hopelijk zult U als andere jaren de jongens weer goed aan hun trek ken laten komen. Bij voorbaat hartelijk dank 5 TE KOOP: koolplanten in perspot. V. Janssen, Horsterweg 10, Leunen TE KOOP bjj Jan van Berlo, Scheiweg ki een rund van 1 jaar

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 4