2.30 uur Oostrum B2 - Leunen B3 vertrek 1.45 uufc 10.30 uur.Oostrum D1 - Leunen D2 9.45 10.30 uur Merselo D1 - Leunen D3 9.30 10.30 uur D.I.S. D2 - Leunen D4 9.45 Met ingang van dinsdag 6 april zal onze zaak na een uur gesloten zijn. Gaarne Uw medewerking. ASSËLBERGHS PAROCHIERAAD Geachte Parochianen, Het is ons een genoegen U te kunnen mededelen dat. de enquete, waaraan U allen hebt meegewerkt door het invullen v'an de vragen klaar is. Op maandag 5 april zal, tijdens de parochievergadering, de voorzitter van de parochieraad U een kort overzicht geven van de zeer interessante gegevens. Tijdens de vergaderpauze wordt U de gelegenheid gegeven om voor 1.50 het verslag van het onderzoek onder de Leunse bevolking te kopen. Na 5 april kunnen alle belangstellenden het keurig verzorgde ver slag bij onderstaande adressen der parochieraadsleden afhalen: Pastoor Jonkers, Albionstraat 30 Dhr. Bovee, Basisschool Dhr. Reintjes, Gussenstraat 17 Dhr. Willems, Laagriebroekseweg 8 Dhr. Manders, Laagriebroekseweg 7 Dhr. Ouwerkerk, Horsterweg 14 Mevr. Croymans, Voulenseweg 5 Mevr. Verheyen, Boodenstraat 8 Mevr. Keysers, Gussenstraat 3 Mevr. de Kroon, Leunseweg 24. Gaarne spreekt de parochieraad een woord van dank uit aan de 3 Nijmeegse studenten, de Heren M. van Gend, G. Houwen, H. Klaasen die op zo'n sympathieke, belangstellende wijze de opdracht tot het samenstellen en uitvoeren van een enquete verzorgd hebben. Tevens een oprecht woord van dank aan een stille harde werker, Pater Canisius. Hij heeft met veel ijver, ontzettend veel werk er voor verzet. Het ke'urig, overziqhtelijke, 36 pagina's tellende boekwerk is door hem verzorgd. Verder dank aan allen'die ona hun financiële steun gaven. Mogen dezè gegevens dienstbaar zijn aan al len die zich inzetten om van Leunen een prettig woonoord te maken,

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 5