Akolieten: Maandag, DinsdagWoensdag 7.30 Benny Willems 8.00 Rob Beckers Donderdag, Vrijdag, Zaterdag: Martin Janssen Frans, Jan en Jan Voermans Palmzondag: 7«30 P. en L. Reintjes 9.00 M. Koch, Th. Stevens, W. en T. Cornelissen 10.30 B. en H. van Hees Het kerkbestuur vraagt de aandacht van alle inwoners van Leunen voor de parochievergadering die op maandag 5 april gehouden wordt om 8.00 uur in het Gemeenschapshuis. Op de agenda staat zoals gebruikelijk het financieel verslag over 1970 met toelichting door de penningmeester. Dat financieel verslag zal ook op de vergadering worden uitge deeld. Als punt 2 staat op de agenda de uitslag van de gehouden enquete, die dank zij de welwillende medewerking van zovelen een succes is geworden. Het initiatief voor deze enquete is genomen, door de parochieraad en de Heer Bovee zal als voorzitter van de parochieraad de uitslag nader toelichten. -He.t is een prachtig werkstuk geworden, waarmee de parochieraad verder kan werken. Als punt 3 staat op de agenda: de verkiezing van kandidaten voor het kerkmeesterschap.*In mei zal de Heer H. Voermans aftreden wegens het bereiken fan de 70 jarige leeftijd. Vroeger was de gang van zaken bij een vakature dat- de overblijvende kerkmeesters met de voorzitter samen een voordracht maakten van 3 en no. 1. op de lijst werd meestal of bijna altijd door de bisschop benoemd. Nu is de bedoeling, dat de parochianen door stemming kunnen uitmaken wie op de voordracht komt en wie no. 1 komt te staan. Het kerkbestuur heeft 4 kandidaten, de parochieraad 3 en er kunnen nog kandidaten gesteld worden door de parochianen. Dit laatste moet dan echter gebeuren voor maandagavond 8.00 uur dus voor de aanvang van de vergadering en wel schriftelijk inge diend bij de pastoor, (brievenbus pastorie) IJ ziet, beste mensen, al met al wel een agenda die het aantrek kelijk maakt om naar de vergadering te komen. Het kerkbestuur verwacht dan ook een grote opkomst, en heet U bij voorbaat hartelijk welkom. Namens kerkbestuur en parochieraad, PASTOOR L.V.B. AFD. LEUNEN Vanwege de parochievergadering is er maan dag 5 april geen kienen voor de leden Van de L.V.B. KANDBOOGSCHÏÏTTERIJDinsdag 6 april 8 uur algemene vergadering

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 3