.EUNEN" de: ze ween UITGAVE: STICHTING "GEMEENSCHAPSHUIS LEUNEN" 3 o JAARGANG No. 1*f. 3 april 1971 Rodoktle: J. Jonnlskens, Brlenshookweg 9, Leunen KERKDIENSTEN Zat» av. 7.00: lm voor Henri Martens en dochter Petronella Palmzondag; 7«30 lm voor de parochie 9.00 palmwijding en hoogmis opgedragen voor Truus Kleuskens-Franssen v.w. de buurt 10.30 lra van dankzegging Vandaag eerste zondag v.d. maand maandcollecte voor de kerk. Maandag: Dinsdag: s-Avonds 1 Woensdag: s-Avonds o Donderdag: 1 Meijel oor overl. faun. Claes oor Wilhelm Swinkels oor Gerrit Janssen Boeteviering oor Car. Bouten-Verheyen, oor Jos Croymans, echtgen. Boeteviering s-Gussen (st.peelweg) zoon Frans 7.30 lm 8.00 lm 7.30 lm 8.00 lm 1 8.00 ui 7.30 lm 8.00 lm 1 8.00 ui Witt 3.00 Eucharistieviering voor de schoolkinderen 8.00 av. Eucharistieviering ter herinnering aan de instelling van het H. Sacrament Vrjjdag: Goede Vrijdag. 3.00 Kruishulde voor de schoolkinderen 8.00 av. Goede Vrijdagdienst Zaterdag: Paas-Zaterdag Biechtgelegenheid van k.00 - 5.00 uur, 8.00 Vigiliedienst van Pasen In de avonddienst wordt wijwater geregend en dat kan de hele week gehaald worden in het portaal van de nieuwe kerk tot beloken Pasei Lektoren: zat. av. 7.00: Mej. G. ReintjBs, zondag: 7.30 M. Cornelissen 10.30 H. Reintjes DAMESKOOR: Zondag zingen we de mis van 9.00 uur i.p.v. zat. av.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 2