FANFARE-DRUMBAND "ST. CATHARINA": .QUDIJZER-AKTIE ZATERDAG 3 APRIL Ook dit jaar geeft de Fanfare U weer d» gelegenheid Uw oud ijzer, lompen e.d. voorgoed uit de weg te fviWen. Op zaterdag 3 april (dus over 1 wee«c) trekken orze"oudjjzermannen" weer door Leunen en Veulen, om U van ÜWoudijzerlompen, resten gaas, en zelfs nieuw ijzer te verlossen. Wy hopen, dat U ook dit jaar de Fanfare zult steunen, zoals U dat in voorgaande jaren zo voortreffelijk hebt gedaan. OUDERS VAN "DE BELHAMELS" Donderdag 1 april is er een ouderavond voor alle ouders van de wandelklubleden. De leidsters en het Be stuur zouden het zeer op prijs stellen U. allen op deze avond te zien. Vele zondagen trekken de leidsters enthousiast met Uw kin deren er op uit. Steun hen in hun werk door Uw belangstelling te tonen. Op 1 april om 8.00 uur in café Kusters, verwachten wij U voor een korte vergadering over het nieuwe wandelseizoen. Gevraagd op korte termijn: goede zwarte grond voor tuinaanleg. W. Michielsr St. Catharinastraat 13, Leunen, tel. 3223» CHOONMAAKTIJD Verf: o.a. muur of behangverf - glanslakverf - terraslakverf - verfbeits - ijzermenie - loodmenie - grondverf (2 uur droog) grondverf voor hardboard. Vernis: ook kleurenvernis - nu ook terpentine en wasbenzine. behangplak en vulmiddel - afbeitmiddel en verfreiniger, ook voor kleding, verfverdunner - schuurpapier, ook waterproof kwasten, rollers en plamuurmessen. BIJ: GEBR. LUCASSEN, ALBIONSTRAAT Nieuw binnengekregen: oorhangers én knoppen, kralen, kettingen halsbanden, wat deze zomer gedragen wordt. Wij tonen U dit a.s, maandag bij de modeshow van de L.V.B. in het Gemeenschapshuis. Ook in de winkel tonen wij U gaarne onze ruime kollektie: GEBR. LUCASSEN, ALBIONSTRAAT k5, LEUNEN.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 5