WEEKAGENDA GEMEENSCHAPSHUIS 28/3: 18.00 DANSEN. Orksest: "Mr. J. and the Rhytme Four" Entree: 1.50 20.00 Verg. L.V.B. met modeshow (gr. zaal) 20.00 Rep. Fanfare (gr. zaal) 20.00 Rep. toneel senioren, (kl. zaal) 19.00 - 20.00 Rep. jeugdtoneel (kl. zaal) 20.00 - 21.00 Rep. jeugdtoneel (kl. zaal) 18.30 - 20.00 K.M.G. sporten (gr. zaal) 20.00 -21.00 Damessportver. (gr. zaal) 20.00 - 21.00 K.P.J.L. Dames sporten 21.00 - 22.00 K.P.J.L. Heren sporten 19.30 Rep. Dameskoor (kl. zaal) 16.00 Gyran oefeningen voor bejaarden (gr. zaal) 20.00 Handboogcompetitie (gr. zaal) 19.30 Rep. zangkoor (kl. zaal) WERKCOMITÉ DORPSRAAD Op de j.l. maandag gehouden vergadering over de gang van zaken bij de Leunse kermis, was men unaniem van mening, dat deze kermis op dinsdag-avond moet eindigen. Als compensatie werd gedacht aan de zaterdagmiddag*. Over de atractie's was men matig tevreden: een betere afbouw is noodzaak, de prijzen zijn te hoog, vooral voor de kleinere jeugd. De gedachten over een en ander zal men nu doorspelen via de kerk dorpenfractie naar de Gemeente. Uiteraard zal voor 1971 de oude regeling gehandhaafd blijven. TONEELVERENIGING "COMEDIA": Dat de toneelvereniging groeit en bloeit bleek op de onlangs gehouden vergadering, welke buitenge woon goed bezocht werd. Na een succesvol seizoen kon het ledental met 13 uitgebreid worden, nl 7 jeugdleden welke naar het grote toneel overgingen en 6 nieuwe leden,, waarvan 2 gehuwde dames. Op deze vergadering werd ook besloten om in het z.g. stille sei zoen geregeld oefenavonden te gaan houden, en wel op de dinsdagen om de 1^ dagen, begin op 30 maart om 8,30 uur in het Gemeenschaps huis.Ook bij de jeugd konden weer 3 nieuwe leden worden genoteerd. 30 JAAR TONEEL IN LEUNEN Dit feit zal iu t9?1 herdacht worden. Besprekingen over de teesteljkheden zijn intussen op gang gekomen. Te zijner tijd zullen hierover nadere mededelingen volgen. Heb ca. 6 m3 geel aanvulzand over. Gratis. Zélf opladen en afvoeren alles of in gedeelten. Moet 30 maart weg zijn. WMichiels, St. Catharinastraat 13, tel. 3223. Maandag: 29/3: Dinsdag 30/3: Woensdag 31/3: Donderdag 1/h: Vrjjdag 2/b-.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 4