p deze week UITGAVE: STICHTING "GEMEENSCHAPSHUIS LEUNEN" 3 e JAARGANG No. 13. 27 maart 1971 Rcdaktio: J. Jenniskens, Drienshockweg 9, Leunen KERKDIENSTEN LV. 27/3: 7.00 lm *- Joh. Loenen., echtgei Maandag: in de kO dagentyjd: 7.30 lm voor de parochie 9.00 hgm. opgedragen voor Maiia Verheijen 10.30 lm voor overl., fam. Vogelzangs-Botden Woensdag: Donderdag: 7.30 lm 1 7.30 i 7.30 lm i 7.00 av. 7.30 lm i Jo van Meijel lm tot intentie van de L.V.B. Bid en Boetedaf Peter Asselberghs voor overl. fam. Wismans-Loonen Martinus Heesen en echtgenote 7.00 av. lm tot intentie van fam. Willems-Loonen 7.30 lm voor Antoon Peeters 7.00 av, lm voor Theodora Martens-Heesen Vrijdag: Eerste Vrijdag van de Maand: 7.30 lm voor Mathijs Litjens 7.00 av. lm voor overl. fam. Litjens-Claessens Zaterdag: 8.00 lm voor overl. fam.- Martens-Verhees 7.00 av. lm voor Henri Martens en dochter Petronella Akolieten: in de week Mo.: Ferdy Lucassen; Av. Harrie Voermans zondag: 7.30 Ton Cornelissen 9.00 M. Koch; Th. Stevens; W. Cornelissen; J. Heidens. 10,30 W. Cornelissen en M, van Vegchel. Lektoren: zat. av, 7.00 J. Heintjes, zondag: 7.30 G. van Kempen; 10.30 G, Heidens MAANDAG 5 APRIL A.S. IS OM 8;00 UUR PAROCHIEVERGADERING IN HET GEMEENSCHAPSHUIS. DE AGENDA, .WELKE OP DE VERGADERING ZAL WORDEN UITGEREIKTj VERMELDT O.M. FINANCIEEL VERSLAG EN UITSLAG ENQUETE.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 2