K.P.J.L. AFP. LEUNEN flan alle belangstellenden van Leunen Hierbij nodigen wij alle leden, ouders, belangstellenden en oude leden uit op onze OUDERAVOND Ook verloofdes, vriendinnen, vrienden van de leden zijn van harte welkom. Deze avond wordt gehouden op dinsdag 16 maart a.s. in het Gemeen schapshuis te Leunen. Aanvang: 8,00 uur. HET BESTUUR K.P.J.L, 'WEEKAGENDA GEMEENSCHAPSHUIS Zondag 14/3: 18.00 DANSEN. Orkest "The V/eels" Entree: 1.50 Dinsdag 16/3: 20.00 Ouderavond K.P.J.L. (gr. zaal) Woensdag 17/3: 18.30 K.M.G. sporten (gr. zaal) 20.00 Damessportver. (gr. zaal) Donderdag 18/3: 20.00 - 21.00 sporten* K.P.J.L. Daraes(gr. zaal) 21.00 - 22.00 sporten P.P.J.L. Heren (gr. zaal) Vrijdag 19/3: 20.00 Handboogcompetitie (gr. zaal) 20.00 Rep. zangkoor (kl. zaal) Zaterdag 20/3: 20.00 GEHUWDENBAL Orkest: "De Peelzwervers" WERKCOMITÉ DORPSRAAD V.n.l. bedoeld als informatie en dan speciaal voor die inwoners van Leuhen, welke van buiten Leunen komen, zouden wij graag in "Leunen deze week" opgenomen zien de algemene en specifieke gegevens over alle aanwezige verenigingen van Leunen. Wij vragen daarom aan de Besturen van alle verenigingen om aan de redactie van dit blad gegevens te verstrekken over het doel en de werkwijze van hun vereniging, namen en adressen van Bestuurs leden, het aantal leden (eventueel jeugdleden, leidsters of lei ders, plaats en frequentie van vergaderen, oefenen enz.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 4