WEEKAGENDA GEMEENSCHAPSHUIS Zondag 7/3: DANSEN met "The After Five". Entree: 1.50 Maandag 8/5= 19-30 Jeugdtoneeluitvoering (gr. zaal) Dinsdag 9/3: 19.30 Alg. verg. Zuivelverg. "De Maasvallei" (afd. Venray) gr. zaal Woensdag 10/3: 18.30 K.M.G. sporten (gr. zaal) 20.00 Damessportverg. (gr. zaal) Donderdag 11/3! 20.00 Generale repetitie K.P.J. Dames en Heren (gr. zaal) 20.00 Verg. Werkcomité Dorpsraad (kl. zaal) Vrijdag 12/3! 19-30 Hep. zangkoor (kl. zaal) 20.00 Handboogcompetitie (gr. zaal) Na het carnavalsbal voor bejaarden is in het Gemeenschapshuis blijven liggen: een rose damesvest. TE KOOP: witlof bij: Willems, Laagriebroékseweg 8, Leunen Zaterdag 20 maart a.s. GEHUWDENBAL in het Gemeenschapshuis te Leunen ORKEST "DE PEELZWERVERS" AANVANG: 8.00 uur

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 5