VEREMIG INGSNIEIHS L.V.B. AFD.'LEUNEN Als er nog leden zijn - of anderen - die willen deelnemen aan de Lourdesbedevaart, die wordt gehouden van 21 t/m 29 mei, kunnen zich opgeven - maar wel voor 20 maart - bij: Mevr. Kusters - Claessens, Telefoon 1663. K.P.J. LEUNEN Donderdag 11 maart is er om 8.00 uur generale repetitie in het Gemeenschapshuis Leunen. Kom allemaal i HET BESTUUR GESPREKSGROEPEN Maandag 8 maart om 8.00 uur gespreksgroep bij: Fam. Thpunis- Vïeijs, Steegsepeelweg, Leunen. PAROCHIERAAD Vïoensdag 10 maart om 8.00 uur op de vergaderzaal van de Coëp. Zuivelfabriek, worden alle parochieraadsleden verwacht. Deze vergadering is belangrijk wegens enkele urgente agenda punten. Wij hopen dat eenieder aanwezig is. TONEELVERENIGING "C0H5DIA" Aan alle inwoners van Leunen: De toneelvereniging "COMEDIA" maakt bekend, dat op maandag 8 maart a.s. om half acht, in het Gemeenschapshuis te Leunen door de jeugdafdeling van deze vereniging een toneeluitvoering zal worden gegeven voor alle begunstigers van. hun vereniging. HET BESTUUR S.V. LEUNEN uitslagen: Kronenberg 2 - Leunen 4 Leunen D2 - Oostrum D1 Leunen D*f - D.I.S. D2 Meerlo 2 - Leunen 2 1-3 Leunen 3 - D.I.S. 2 8-0 0-5 D.I.S. Dl - Leunen D1 0-1 3-3 Leunen D3 - Merselo D1 1-2 1-0

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 3