WEEKAGENDA GEMEENSCHAPSHUIS Zondag 21/2: 18.00 CARNAVALSBAL Orkest: "Cosy '67" Entree: 1.50 Maandag 22/2: 18.00 CARNAVALSBAL Orkest: "Cosy '67" Dinsdag 25/2: 1^.11 - 15.30 Receptie Boerenbruiloft. 18.00 BOEKENBAL Woensdag 2k/2: Uutmuuje Donderdag 25/2: 18.30 - 20.00 K.M.G. sporten in gr. zaal 20.00 - 21.00 Sporten K.P.J. Dames 21.00 - 22.00 Sporten K.P.J. Eeren (gr. zaal) Vrijdag 26/2: 19.00 - 20.00 Damessportver, (gr. zaal) 20.00 Handboogschutterij (gr-, zaal) 19.30 Rep. Kerkelijk zangkoor: (kl. zaal) TRUDY VAN JOOS VAN MIL HUUB VAN LITJENS SEF hebben de eer U namens wederzijdse ouders kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de vol trekking zal plaats vinden op 23 februari a.s. des s-namiddags om 1*1.11 uur in het Gemeenschapshuis van de Knolleke's. Tot hunner intentie zal daarna een boerenbruiloft v/orden gehouden, waarbij bruid en bruidegom U beleefd uitnodigen. GEEN AVONDKLEDING, GAARNE BOERENKIEL ii i Bergen (L)Lindelaan 31 Leunen, Leunseweg 63 Dagadres: Café Martens, Leunen Receptie: 3.00 - 3.30 uur in Gemeenschapshuis Leunen Boerenbal: vanaf 6.00 uur in Gemeenschapshuis Leunen Toekomstig adres: Knöllekesstraat 11, Erdmannekesland.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 4