3» Contacten tussen school, verenigingen en andere belangheb benden verzorgen, als er bijzondere problemen op te lossen zijn. 't. Afgevaardigde- sturen naar de rayoncommissie, die daar de be langen van Leunen kan behartigen, en zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Vervolgens kwam aan de orde hoe het beste iedereen over de dorps raad ingelicht zou kunnen worden, en dat een dorpsraad alleen goed kan gaan werken, als iedereen mee heeft kunnen helpen aan de oprichting daarvan. Daarom is er besloten, dat een kleine groep gaat spreken met de parochie-raad, de school, de L.V.B. en de K.P.J. en de Bejaarden vereniging, bovendien zal de nieuwe wijk apart benaderd worden. Mochten er nog andere verenigingen bijn die graag wat meer willen horen, dan kunnen ze kontakt opnemen met Mevr. Claessens-Nagel, Enge Steeg 6, Leunen tel 2711. De geïnteresseerden worden bjj deze uitgenodigd voor de volgende vergadering op donderdag 11 maart in de kleine zaal van het Gemeenschapshuis CARNAVALSVERENIGING '"t KnSlleke", LEUNEN Voor a.s. zondag 31 januari 1971 staat dan op het programma het "PRINSENBAL" waarbij alle knëlliniieke' s en knölleke's worden op geroepen in grote getale te verschijnen. Prins Piet d'n Derde zal op deze avond aftreden, en alle knol- linneke's en knölleke's zullen hem zeker dankbaür zijn voor een zo succesvol regeringsjaar 1970 - 1971» Dan, tegen 21.11 uur zal het moment aanbreken dat de nieuwe Prins Carnaval 1971 zich zal voorstellen aan zijn knöllinneke's en knölleke's, welks unieke gebeurtenis mede zal worden opgeluisterd door de Leunse Boerenblaaskapel.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 5