VERENIGINGSNIEUWS L.V.B. LEUNEN: Zij, die nog willen leszwemmen, gelieven het lesgeld voor woensdag 3 febr. te betalen bij Mevr. Reintjes, Gussenstraat 21. Tevens vermelden wij, dat op de kienavond van het Dameskoor op donderdag h febr. de trekking van de Lourdesreis van de L.V.B. plaats vindt. Dit, omdat er de eerstkomende vergaderingen geen gelegenheid voor is. DAMESKOOR; Denk aan de kienavond, op donderdag 4 febr. a.s. om "8.00 uur in het Gemeenschapshuis Iedereen is van harte welkom. Tevens trekking van de Lourdesreis van de L.V.B. FANFARE - DRUMBAND "ST. CATHARINA" Maandag 25 jan. J.,1. hield de Fanfare - Drumband "St. Catharina" Leunen - Veulen - Heide haar jaarvergadering. Daar werd aan de Heren J. Kusters en H, Bomm de beloofde Bonds- speld met oorkonde uitgereikt, wegens kO jaar staat van dienst. De Heren W. van Osch en G. Jenniskens werden weer voor een ambts termijn van k jaar in het Bestuur gekozen. Ook hadden er enkele verschuivingen plaats in het Bestuur t.w. ondervoorzitter en sekr. penningmeester. Tot ondervoorzitter werd gekozen P. v.d. Sterren Steegsepeelweg 17, i.p.v. W. van Osch. Tot sekr. penningmeester werd gekozen J. vanMeijelDeurnese- v/eg 7, Heide, i.p.v. H, van Vegchel, sekr. en A, Vissers, Pen ningmeester. Tot slot sprak de erevoorzitter nog een èpwekkend woprd, wat, ondanks het afgelopen vruchtbaar jaar toch nodig bleek te zijn, na een ietwat felle kritiek die het Bestuur van enkele leden kreeg voorgeschoteld. Iedere maandag "Drumbandmaandagl1: Repetitie in de cantine van het sportpark van.19.00 - 21.00 uur Iedere dinsdag "Fanfaredinsdag"; Repetitie van 18.00 - 20.00 uur in zaal "De Haam" te Heide van 20.00 uur - 22.00 uur in Gemeenschapshuis Leunen TE KOOP: witlof bij Willems, Laagriebroekseweg 8. VERLOREN: grijze gebreide kindersjaal en grijze handschoen, graag terug bij van Megen, Boodenstraat 13, Leunen

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 3