„LtUNLiL! deze week UITGAVE: STICHTING "GEMEENSCHAPSHUIS LEUNEN" 3 e JAARGANG No. 5. 30 .jan. 1971. Redaktle: J. Jennlskens, Brlenshoekweg 9, Leunen KERKDIENSTEN Zat, av. 30/1: 7.00 lm 1 oveyl. fam. Martei 1 Driekoningen; 7.30 lm 1 de parochie 9.00 hgra voor overl. fam. Diréks-Derkx 10.30 lm voor Harry Cujjpen Maandag: 7.30 lm voor overleden- ouders 8.00 lm voor overleden ouders Dinsdag: feest van Maria Lichtmis. 7.30 lm voor El. Reintjes-de Lauw 7.00 av. lm voor Piet "iesen en dochter Mia Woensdag: 7.30 gest. jaarget. voor Eerw. Zr. Jeanne (Anna v. Rens) 7.00 av. lm tot zekerë intentie Donderdag: 7.30 gest. lm voor M. vd Berg en Joh. -vd Pasch 7.00 av. lm van dankbaarheid Vrijdag: 7.30 lm voor Elly Loonen en Elly van Berlo 7.00 av. lm voor Carolina Bouten-Verheyen vw de buurt Zaterdag: 8.00 lm voor overl. fam. de Mulder-Hendriks 7.00 av. lm voor Jo van Meijel Akolieten: in de week mo: Peter Weys; Av. Peter van Berlo zondag: 7.30 J. Heidens 9.00 Fr., Jan en Jan Voerraans en M. J; 10.30 H. en B. van Hees Lektoren: Zat. av. 7.00 M. Cornelissen zondag: 7.30 J. Ouwerkerk; 10.30 G. van Kempei

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 2