Dhr. G. Heidens wenst op te merken dat het door hem gepleegde "tegenspel" geenszins is bedoeld als negatieve kritiek en hij spreekt waardering uit voor het werk wat er gebeurd is. Tevens vraagt hij of de notulen van deze vergadering als bijlage bij "Leunen deze week" zouden kunnen worden verspreid. Dit wordt toegezegd, al zal het niet meer deze week zijn. Dhr. Manéers vraagt aan de afgevaardigden van Heide en Veulen om de gesprekken en de sfeer van deze avond op hun juiste waar de te taxeren. Dit de animo hiervan moet duidelijk een grote bereidheid tot daadwerkelijk meewerken gebleken zijn. De Voorzitter dankt hierna allen voor hun aanwezigheid en hun deelname aan de discussie's. In het bijzonder dankt hij die aanwezigen welke zich bereid hebben verklaard hun schouders onder dit brok werk te zetten. Hij wenst hun een prettige en vruchtbare samenwerking toe waarna de vergadering wordt gesloten. H. Heintjes, verslaggever van deze bijeenkomst.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 9