VERENIGINGSNIEUV7S FANFARE - DRUMBAND "ST. CATHARINA" Fanfare-leden; Zondag 24 jan. a.s. om 11.30 uur is er repetitie voor de leden der Fanfare in de Cantine van het Sportpark, in- plaats van dinsdag. Gelieve allen op t'Jjè aanwezig te zijn. L edenv ergad ering Fanfare - Drumband leden: Maandag 25 jan a.s. om 8.00 uur zal in café Kusters de algemene vergadering worden gehouden. Wegens de belangrijke agenda verzoeken wij alle leden aanwezig te zijn. ■VANDELKLUB "DE BELHAMELS" Op woensdag 27 jan. a.s. wordt wederom oud papier opgehaald in de kom van Leunen. DAMESZANGKOOR Maandagavond is er repetitie om half 8. Donderdag 4 febr. a.s. is er een grote kienavond ten bate van het Dameskoor in het Gemeenschapshuis. Aanvang: 8.00 uur. Iedereen is van harte welkom, ook de mannen. Als er nog iemand een prijsje wil geven of iets wil bakken, wordt dit ten zeerste op prijs gesteld. Dit kunt U dan bij een van de bestuursleden afgeven: Mevr. Venhekens-van Rens Mevr, Vérheyen-Martens Mevr. van Osch-Vullings K.P.J.L. Zondag 24 jan. KRING - CROSS. Inschrijven van 1.00 - 1,30 uur in café J.W. Van Dijck in Oostrum, waar tevens de prijsuitreiking is. Het startsein zal om 14.00 uur precies gegeven worden. Maandag 25 jan. om 8.00 uur in het Gemeensohapshuis Generale Repetitie (voor de uitwisseling) We hopen, dat allen komen die er aan meewerken Zaterdag 30 jan. Rètouruitwisseling. '.'e hopen, dat allen om kwart voor 2 aanwezig zijn. TE KOOP: witlof bij Willems, Laagriebroekseweg 8, Leunen

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 3