VERENIGINGSHIEU'.V S L.V.B. afd. LEUNEN De cursus: "Gast én Gastvrouw zijn", wordt gegeven op donderdag 21 ja. - 28 jan. - en b febr. telkens om 7.30 uur in café Martens DAMESKOOR Zondag zingen we de Mis van half 11, inplaats van zaterdagavond. Donderdag om half 8 repetitie in het Gemeenschapshuis. L.L.T.B. LEUNEN - VEULEN Voor onze leden is er a.s. dinsdag-avond 19 januari om 7.30 uur in het Gemeenschapshuis te Leunen een belangrijke vergadering over het nemen van grondmonsters (belangrijke reductie) van de -nieuwe percelen die zijn of worden toegewezen. Dhr. v.d. Vinne en een ambtenaar v.d. Rijkslandbouwvoorlichtings- dienst, zullen hier tekst en uitleg geven. Dhr. v.d, Vinne is verbonden aan het laboratorium voor gewassen- onderzoek. GESPREKSGROEP I en II Maandag 18 jon. om 8.00 uur bijéénkomst van beide groepen bij fam. Theunis - Weijs, Steegsepeelweg Leunen. RIKKEN Op de laatste gehouden rikavond behaalde een: 1e prijs Mevr. Lenssen 2e prijs Dhr. Janssen 3e prijs Dhr, F, Lucassen be prijs Dhr. Thuyls 5e prijs Dhr. Kusters Middelprijs Dhr. Tennissen Meest bet. Dhr, Bistervfelts A.s, maandag 18 jan. om 19.30 uur weer rikken in café Martens. WERKCOMITÉ DORPSRAAD Op donderdag Tf jan. werd in het Gemeenschapshuis een vergadering gehouden van belangstellenden, over de instelling van een Dorpsraa Op deze vergadering werd een werk-comite gevormd, welk tot taak kreeg, de instelling van een Dorpsraad voor te bereiden. Het werkcomité zal U hierover nog nader informeren.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 3