„LEUNEN" deze week UITGAVE: STICHTING "GEMEENSCHAPSHUIS LEUNEN" 3 e JAARGANG No. 3» 16 jap. 1971 Redaktie: 1. Jenniskens. Drlenshoekweg 9, Leunen KERKDIENSTEN Zatav16/17.00 lm voor Henri Litjens 2e Zondag na Driekoningen 7.30 lm voor de parochie 9.00 hgm. opgedragen voor José' Timmermans 10.30 lm voor Josef Martens Maandag; 7.30 lm voor Jo van Meijdl 8.00 lm voor Zuster Cupertina Dinsdag: 7.30 gest. jaarget. voor Ant. Jenniskens en echtgenote 7.00 av. lm voor Peter Asselberghs Woensdag: 7.30 lm voor Jos Croyraans, echtgen. en M. Croymans 7.00 av. lm tot int. vaii fam. Verschuuren-Goumans Donderdag: 7.30 lm voor Gerrit Carï|ps 7.00 av. lm voor Harry Martens Vrijdag: 7.30 lm tot int. fam. Weijs-Direks 7.00 av. lm voor overl. fam. de Mulder-Hendriks Zaterdag: 8.00 lm voor Chris Gooren en echtgenote 7.00 av. lm voor PastoorVorstermans Akolieten: in de week mo. Benny Willems; Av. Harry Voermans zondag: 7.30 M. Janssen ,en W. Cornelissen 9.00 P. en L, Réintjes; M. Koch; Th. Stevens 10.30 Ton Cornelissen en M. van Vegchél Lektoren: zat.av. 7.00 P. Litjens zondag 7.30 J. Reintjes; 10.30 G. Heidens Op 13 januari overleed tengevolge van een noodlottig ongeval, onze gewaardeerde vriend PIET JANSSEN Hij zal- in onze herinnering voortleven als een prettige en levenslustige kameraad. S V. LEUNEN - A jeugd

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 2