„LEUNEN deze week UITGAVE: STICHTING "GEMEENSCHAPSHUIS LEUNEN" e JAARGANG No. 2. 9 .jan. 1971. Redaktie: J. Jennlskens, Brlenshoekweg 9, Leunen KERKDIENSTEN Zat» av. 9/1 7.00 lm *cor overl. fam. Duijkers-Takken Zondag; Doop van de Hew»' 7.30 lm voor de parochie 9.00 hgm opgëïfïagen voor Antoon Peeters 10.30 lm voor Bernard Loonen en echtgenote Maandag: 7.30 lm voor Maria Gussen 8.00 lm voor Jos Loenen Dinsdag: 7.30 lm gest. voor Lambertus en Henrica Heintjes, Johannes Seintjes en echtgenote 7.00 av. lm voor El. v.d. Berg-Verlinden Woensdagr-7.30 lm voor Croymans, echtgenote en M. Croymans 7.00 av. lm voor P.J. Rongen Donderdag: 7»30 gest. jaarget. v. Ant. Michels en Joh. v.d. Voort Vrjjdag: 7.30 lm voor overl. fam, de Mulder- Hendriks 7.00 av. lm voor Wilhelm Swinkels Zaterdag: 8.00 lm van dankbaarheid t.e.v. O.L.Vrouw van Altijd durende Bijstand t.i.v. Wed. Martens-Verhees 7.00 av. lm voor Henri Litjens Akolieten: in de week mo: Ferdy Lucassen; Av. Peter van Berlo zondag: 7.30 Th. Stevens 9.00 M. Koch; B. en H. van Hees; M. van Vegchel 10.30 J. Voeripans en J. Voermans Lektoren: zat.av. 7.00 G. van.Kempen. zondag 7*30 M. Cornelissen; 10.30 J. Ouwerkerk.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 2