R.K. SCOLENGEMEENSCHAP VAN L.H.N.O. M.H.N.O. en LERARESSEN-OPLEIDINGHOOFDSTRAAT 53, PÓSTERHÓLT. Voorlichtings-middagen die op deze school gehouden worden voor de opleiding: - Lerares N.19 (huishoudkunde) op 20 jan. 1971* - Lerares N.21 (tuinbouw en biologie) op 20 jan. 1971» - Opleiding hoger beroepsonderwijs op 27 jan. 1971» - Oriëntering verzorgende beroepen op 26 jan. 1971» telkens om 1^.30 uur in het overblijf-lokaal' van de school aan de Nieuwe Holsterweg te Posterholt. Op deze middagen is iedereen welkom, die om een of andere reden belangstelling heeft voor deze vorm van onderwijs. Toelatings-eisen. Voor lerares-opleiding: einddiploma middelbare school of voor opleiding hoger beroepsonderwijs of MAVO vormingsklas differenti atie V. Voor de verorgende beroepen: Diploma L.H.N.O.T. of L.H.N.O.P. met aanvullend T, of MAVO 3 diploma of diploma L.T.S.T. of diploma k jarige Land en Tuinbouwschool. Vooropleiding hoger beroepsonderwijs: diploma L.H.N.O.T. of MAVO 3» Personen, die voelen voor een of meer van deze middagen kunnen zich hiervoor vrijblijvend opgeven bij: R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP, HOOFDSTRAAT 53, POSTERHOLT. TELEFOON: Ök?k2 - 553 WEEKAGENDA GEMEENSCHAPSHUIS Vrijdag 1/1: 18.00 VORSTENBAL. Orkest: "Cosy '67" Zaterdag 2/1: 18.00 JEUGD-CARNAVALS-BAL. Orkest: "Heat-Explosion" Zondag 3/1: 18.00 DANSEN. Orkest: "The Black Boys" Maandag 4/119.00 - 20.00 Rep. Jeugdtoneel Groep I (boven) 20.00 Bestuursvergadering Fanfare.(kl. zaal) Dinsdag 5/120.00 Rep. Fanfare, (gr. zaal) Woensdag 6/1: 19.00 - 20.00 Rep. Jeugdtoneel Groep II (kl. zaal) 19.00 - 20.00 K.M.G. sporten (gr. zaal) 20.00 - 21.00 Damessportver. (gr. zaal) Donderdag 7/1 20.00 K.P.J. Dames sporten 21.00 K.P.J. Heren sport. Vrijdag 8/120.00 Handboogschutterij Zaterdag 9/1: K.P.J. Carnavalsbal. Orkest:"De Peelzwervers"

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 4