VERENIG INGSNIEUV.'S Voor de Jeugdknölleke's van Leunen, Heden zaterdag 2 januari is het JEUGDKNÖLLEKE'S-BAL in het Gemeenschapshuis. Het Carnavals-orkest:"Heat-Explosion" zal van deze avond voor alle jeugdige carnavalsvierders - van 12 tot en met 16 jaar - een onvergetelijke avond maken. De Jeugd Raad van Ellef, met Prind en Vorst, zullen deze avond ook allen aanwezig zijn, om het geheel luister bij te zetten. Wij moeten voor het komende carnavals-seizoen nog enkele nieuwe leden hebben voor de Raad van Ellef, deze kunnen zich deze avond opgeven. Het lijkt mij het beste, dat dit jongens zijn van 15 jaar. Jongeren hebben de kans, om nog eens bij de Baad te komen, weer op een ander jaar. Voorzitter Jeugd-Knölleke's, Jos Goramans L.V.B. afd. LEUNEN Kienen. Maandag k januari is er weer kienen voor de leden van de L.V.B. bij Kusters. Aanvang: '.00 uur. Zwemmen. Zy die nog willen leszwemmen, gelieven voor woensdag 'S januari het lesgeld te betalen. FANFARE-DRUMBAND "ST. CATHARIKA"LEUNEN Het Bestuur wenst haar leden, en met de leden samen, de hele trouwe gemeenschap van Leunen Veulen en Heide, een voorspoedig 1971. Maandag k jan. 1971 Bëstuursvergadering in het Gemeenschapshuis kl. zaal. Aanvang: 8.00 uur. Dinsdag 5 jan. 1971 1e repetitie van het jaar 1971. GEVONDENOp zondagavond j.l. is in de Catharinastraat gevon den: een donkerblauw petje, maat 51. Terug te halen bij: J. Jenniskens, Brienshoekweg 9» TE KOOP: Krielen bij: J. Reijnders, Laagriebroekseweg 4, Leunen

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 3