Xsselsteyns Blad. «fe* Redactie: Dorpsraad -7 V i Emailadres:ynbmail@kpnmail.nl Jrg 48, nr. 52 31 december 2010 Wij wensen u allen %èn Zalig Nieuwjaar en de allerbeste wensen voor 2011 Van de parochie: Vrijdag 31 december 1.9.15 uur /f Zaterdag 1 januari Zondag 2 januari 9.30 uur Dinsdag 4 januari 19.00 uur Misintenties van 31 december t/m 7 januari Jeugdensemble van Muziekvereniging "De Peelklank") Oudjaarsmis Voor Gontje Backus; Voor alle priesters die in onze parochie werkzaam zijn geweest GEEN H MIS a Vivace Hoogfeest Openbaring des Heren Driekoningeii voor het welzijn van onze parochiegemeenschap; f v voor de overleden ouders Wismans - van Vegchel en overleden familie; Voor Piet Litjens Vrijdag 31 december 19.15 uur Zondag 2januari 9.30 uur Dinsdag 4 januari 19.00 uur Misdienaars: Veerle Claessens - Gesanne Knapen Tom Jenniskens - Pirn Koonings Job Swinkels^\ f S. ■x X. éf' 0&& X

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2010 | | pagina 1