Blad Redactie: Dorpsraad Jrg 38, nr. 23, 7 april 2000 (Ms eendracht macht maakt, /km tweedracht dan het duMeh. apEeuexen? Van Lovinckplein 8: Bij het evangelie van de vijfde zondag in de veertigdagentijd: Dagelijks worden mensen geconfronteerd met groot ongeluk en ernstig lijden door ziekte, dood, oorlog, moord. "Waarom doet God daar niets tegen?" is een veel gehoorde kreet. "Als God zou bestaan, had hij dit - iet toegelaten," is voor velen een alibi om niet te hoeven geloven. Anderen hebben zich neergelegd bij het principe dat alles in ieders leven is voorbestemd. In het evangelie staat immers: "Er valt geen mus van het dak buiten Gods wil" (Mt. 10, 29). Maar wie de tekst goed leest ziet dat er eigenlijk staat: er valt geen mus van het dak buiten God. En dat klinkt heel anders. Dat betekent niet dat God het lijden gewild heeft, maar dat hij bij elk lijden aanwezig is. Hij lijdt telken met ons mee. As er een ramp of ongeluk dreigt, mogen we alsnog hopen dat er uiteindelijk geluk kan dagen. Want God is erbij. Mensen moesten veel minder krampachtig hun schamele geluk proberen vast te houden en wat meer durven vertrouwen op God. Intenties van 8 t/m 14 april 2000: (Volkszang) overl. fam. Philipsen-Cremers; Maria Slangen-van Montfort (mnd); Roos Strijbos-van Lipzig (6 wkd). jrd. ouders Willemse-Spreeuwenberg en kinderen; Jean Arts, jrd. ouders Jenniskens- Smits; Myrna Michels; Jep Hendrix. BOETEVIERING EN EUCHARISTIEVIERING overl. fam. Hendriks-Fleurkens; Jo Thoone; Nelly Koonings-Talboom. za 19.00 u Maria en Anneke; zo 10.00 u Sandra en Gijs, Paul en Daan; ma 19.00 u Maartje en Linda; wo 19.00 u Rian en Niels; vr 19.00 u Rob en Mark. Kevelaer: Op maandag 8 mei gaan we weer op de fiets naar Kevelaer. De kosten bedragen, zoals vorig jaar 20,-. Zij die per auto volgen betalen 15,-. Deelnemers kunnen zich opgeven bij Harry Fleurken's, Lovinckplein 10 b. Omdat hij niet altijd thuis is, kunt u het geld in een envelop doen, met daarop de namen van de deelnemer(s), en deze envelop bij Harry in de bus doen. Doop: Op zondagmiddag om half drie is er weer een doopplechtigheid. Zullen gedoopt worden: Joyce Bovee Dopheide 36 Fleur van Dijck Moostdijk 13 Diederik Houben J.Poelsweg 5 za 8 apr 19.00 zo 9 apr 10.00 ma 10 apr 19.00 -"~vo vr 11 apr 14 apr 19.00 19.00 Misdienaars:

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1