Redactie: Dorpsraad Jrg 38, nr. 19,10 maart 2000 ^onPoftfgebmikt een ander om jou aan te spreken. Jij, dat ben ik die geroepen wordt Hoe gebruiken wij dat woord tegenwoordig? En hoe reageren wij als iemand ons roept? Dat hangt he emaal af van de manier waarop we aangesproken worden. Deze zondag worden we uitgenodigd om na te denken over hoe en wanneer wij het woord jij en u gebruiken. Waarom leggen wij contact met anderen en hoe gaan wij met de kwetsbaarheid van anderen om? Hoe gelijkwaardig en wederkerig zijn de relaties die we met anderen aan willen gaan7 In onze geïndividualiseerde samenleving wil je graag als persoon gezien en gewaardeerd worden en de ander verwacht van jou dat haar of hem ook als persoon ziet en waardeert Zien we elkaar voor vol aan of leggen we contact om de ander te gebruiken voor onze eigen doelen? Is het ieder voor zich of vormt gelijkwaardigheid de uitdaging? n Jij, dat ben ik die door een ander geroepen wordt. Hoe beantwoord jij die roep Intenties van 11 t/m 17 maart 2000: za 11 mrt 10.30 u Uitvaart en begrafenis van Harrie Spreeuwenberg 19.00 u (Volkszang) Past. Spreeuwenberg en overl. fam. Spreeuwenberg-Verluiden; ouders Horrevoets-Havermans; Maria Slangen-van Montfort (mnd.); Lei Vergeldt; jrd. Petronella van Well-Thoonen en echtg.; Sjeng Zanders en dochter Ria Koonings- Zanders; Josefien Sanders-van Otterdijk; Jan Coenen; 'n overledene, zo 12 mrt 10.00 u jrd. Willem Spreeuwenberg en echtg.; Truus Mulders en overl, ouders en fam.; Jean Arts; Wim In 't Hulst (jrd. en veij.) en Tjeu; overl. ouders Tonnaer-Franssen. ma 13 mrt 19.00 u overl. ouders Vergeldt-Smeets; Willem Smeets (uit dankbaarhid). wo 15 mrt 19.00 u Mara Swinkels; Jean Arts (kaartclub); Gerrit Flinsenberg. vr 17 mrt 19.00 u Jeu Claessens; Roos Strijbos-van Lipzig (oude buurt). Misdienaars: za 19.00 u Paul en Daan, zo 10.00 u Anneke en Gijs, Marian en Sandra; ma 19.30 u Linda en Maartje; wo 19.00 u Rinske en Ilaisa; vr 19.00 u Niels en Mark. Stille Omgang: In de nacht van zaterdag op zondag 18/19 maart vindt in Amsterdam de Stille Omgang plaats. Dit is een stille tocht door de stad ter ere van het Mirakel van Amsterdam. Degenen die daaraan mee willen doen, kunnen zich opgeven bij H. Claessens, Ysselsteynseweg 103. Vasten-actie: Vanaf Aswoensdag tot Pasen houden we ook weer onze jaarlijkse Vasten-actie. Het principe Vasten act e. ontzeggen ons een klein beetje luxe om met wat we daarmee uitsparen mensen in de derde wereld te kunnen helpen. Het thema dit jaar is. Je bent niet alleen op de wereldHet mooie is dat we ontdekken dat we nog heel veel van elkaar kunnen leren! Als ik van je houd is het omdat je mijn liefde, mijn bondgenoot, mijn alles bent. En op straat schouder aan schouder zijn we veel meer dan twee. Mario Benedetti, Urugay. «i h la,

Ysselsteyns Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1