CARMAVALSVERENIGING BONTE AVOND Omdat verlader, jaar de pu.bl.iake belangstelling tijdens de Bonte.- ■avond.. .dermate gr.eot was en mede doordat de kwaliteit, van de avord_ steeds. be;ter wordt. Heeft het bestuur be-sloten-dit jaar'twee BONTE- A.V0NBEN' te. Louden en wel op -vrijdag 25 en zaterdag- 24 jon. Diegene, die. op enigerlei, wij ze'nog mee. wil doen,, diene zieh op te -geven, voor 15 januari i.v.rn. de. organisatie, en de repetitie voor de liedjes "zodat we- er samen, weer een KNAL AVOND van kunnen maken. Opgeven, bij de organisatie: Bien de Laat. tel.04952-516» 'P.5Diegene die eventueel meedoen met.een liedje, en. begeleid willen worden door de blaaskapel moeten voor 10 januari kontact opnemen met W. v—d-Hof HenioJStevens. Alle-s op gebied van waterleiding voor woningbouw, renovatie 'en varkensstallen. KompLete sanitair voorzieningen- Voor varkenstallen'komplete nippelbuizen op maat. gemaakt met tee, muurploot en drinknippels levens leveren wij uiteraard medici jnmixars met. „-complete kranenset enz. .De metalen' buizen voor: U op maat. gemaakt, en draad.. - op....gemeden. -v.:.. 'GebrvKaijsera B- V. Lovi nckplein6tel.. 252, Wie. mist er een wandelwegen., irood .frame- met blauwe jeans, bekleding-. Staat, al 5 'weken hier- &eïbr.,K.eijs.ers B.V. .Lo.vinvkple.in 6-,. 'tel. :252. MINI RESTO "DE POEST." Vólgende week van maandag 15 .der. t/m vrijdag 19 dee. zijn wegens verbouwing van onze zaak. de GEHELE week gesloten., Qok de. frit uurwagen. Met ingang van zaterdag 20 dee- hopén wij eer voor 1 klaar te. staan in onze gemoderniseerde zaak. Riekie en Wiel v.Ool. Zaterdag en Zondag 15; en .14 december DISCQ av*nd met' ..disco SHOW Dancing. R.OELAEZIA Aanvang 20.00 uur. Hartelijk dank aan Pastoor v. Ude.n en Pastoor Janssen en verder aan allen die mij bezochten tijdens mijn ver blijf in het ziekenhuis. P.Verstappen, .Imrnenhof TE KOOP: Vette, konijnen G-Arts Paardakopweg 11a. - TE- KOOP: 2 hete lucltkononnen (olie) ,v 2 olietanks 1200 liter Stiphout Timmermannsweg 125,- T,el. 04932-555- TE-KOOP: Kerstbomen Teug Janssen, Peelweg 17, Tel. 501. l 1 r i

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 6