AJWHet A.J.W. (Agrarisch jongerenwerk) zoekt 8 gezinnen die het volgend jaar gedurende 1 week een jonge ogroriër uit Schot.lond in huis willen nemen. -• Dit wordt georganiseerd in uitwisselingsverband zodat er dan ook- dot zelfde jaar. nog 8 Ysse.-lsteynse jongeren naar Schotland kunnen. Die week dot de jongeren bij ons te gast hopen te zijn, zal voor he.t. grootste, gedeelte gevuld zijn met excursies, die door een speciale commissie, georganiseerd .zijn. Bent U. bereid om aan dit uitwisselingsprogramma mee te werken, don ateJ-leri wij dit ten zeerste op prijs. Voor nadere inlichtingen kunt U zich wenden tot: L.Philipsen seer. A.J.W. tel. 04785-290. H»B,S. "ONS GENOEGEN": Wintercompetitie 6e wedstrijd: W.Arts 224, J'.v.d.Broek 274, ^.Berkers. 191. M.Bus 254, M.Camps 278, A.Fleurkens 242, A.Heiligers 260, M. v.-.Hoof 250, A.Jansen 245, C.Jansen 267, Th. Jansen 253, A.. Jaspers 149, J.Koonings (S) 263, E.Koonings 132, J.Michels 267,. H.Poels 256, T.Poels v/.d.Rijt 221, M.Spreeuwenbe-rg 230,. P.Spreeuwenberg 276, W.v.d.Ven 234, M,Verhoeven 202, D.Verstegen-Linders 220, M.de Wit, 170, R.Binders 191,. A.Lammens-113 Zaterdag en zondag a.s. worden op de baneb van St.Sebastiaan te Heide de persoonlijkekamioenschappen verschoten: ZZaterdag 16.00 uur en Zondag 14.00 uur. Zaterdag komen in de baan: J, v.. dBroek., H. Stevens,. P.Spreeuwenberg,. M.v.HoofH.Poels, J,Koonings (S) en A.Heiligers. Zondag, schieten: C.Jansen,. M.Camps, W.v.d.Ven, J.Michels. J.Koonings (.Jr.) en M.Spreeuwenberg. Vrijdag 19 en zaterdag 20 dec. nemen we deel aan het Mid^-wintertournoo.l te. Arren. Aanvangstijden volgende week. RUI TERCLUB.: Uitslag selectiewedstrijd' springen Venroy Springen nieuwelingen: Marian Jenniskens met Musta.ng 3e prijs. Marian Jenniskens met Mém Gheri 6e prijs.. Springen beginnelingen: -E.v.Asten met Riona 3© prijs. Springen midden M.v.Asten met Panther 3© prijs. PONYCLUB DE WESHRUITERS A.s-.. maandag 15 december kienen om-half acht in zaal Bos. We hebben weer mo.oie. prijzen 0.0. Kerstkalkoenhaantjeskerstbomen S.V.YSSELSTEYN SENIOREN. Wedstrijdprogramma voor zondag 14 december; RKDSO 1-Ysselsteyn 114.JO uur, bijeenkomst 13.00 uur.(A. Ysselsteyn 2-Sparta 214.00 uur. (B.H.Nooy) Ysselsteyn 3-America 314.00 uur. Holthees 4-Ysselsteyn 411,00 uur,, vertrek 10.00 EWC 4-ïsselsteyn. 511.00 uur, vertrek 10.00 Ysselsteyn 6-Wittenhorst 911.00 uur. Ysselsteyn 7 Gastenray 511.00 uur. Junioren. Programma voor zaterdag 13 december; HBSV Al-Ysselsteyn Al14.30 uur, vertrek 13.15 Zaalsport, 10.00 uur - 11.00 uur E2 12.00 uur - 13.00 uur 12 11.00 uur - 12.00 uur El 13.00 uur - 14.00 uur D3 uur. uur.(C,H.Joostea) uur.(auto+ busje) 14.00 uur - 15.00 uur B2 15.00 uur - l6,00 uur B3

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 5