JERA'70 NIEUWS Programma van 12 t/m 22 doc.'SO. Vrijdag 12 der. Gymzaal voor. de jeugd van 12+15 jaar 19.00-20-00 uur. Ping-ponge.n voor do jougd die. rne.e gaat naar Penningen, tev.ens vrij ping-ppongen voor groop 5, 20.00-22.50 uur. Zat.15 dec...,: Disco voor de jeugd van 12 jasr en p.uder. Helpers deze avond G.Kuistermans tel.577 on G.v.Dijk tel.528, Zond.14 dec.: "Vrije Instuif" voor iedereen, 14.00-18.00 uur. Do.nd.18 dec..: Openavond voor groop 4 klas 4?5 en 6, 18.50-20.00 uur. Vrijd.19 dec: C-een activiteiten i.v.m. de. wieier vierdaagse. Zat.20 dec. DISCO voor de jeugd vanaf 14 jasr. Helpers deze avond R.Nijssen tel.594, H.Derks tel.6?2, J-.Romrae tel.565, - H.v.Ass tel.684. Bij verhindering zorgen voor iemand ander.. Zond.21 dec.: "VRIJE INSTUIF" voor iedereen 14.00-18.00 uur. Eilm. zondag 28 dec. om 2.oo uur. "DE GESTOLEN KOE" WALT DISNEY tekenfilm entree L,Dit programma wondt, dan voor de kinderen gedroai.t. De film" duurt, tot 4.00 uur. P.D.V. Ysselsteyn: Onze vereniging h&udt op 27 dec., haar jaarlijkse hok. tentoonstelling bij A.v.Dijk in het:, clublokaal. Dit is een week later dan was ofgespr.ok-.en op de vergadering reden hiervan is dat er verscheid enen liefhebbers met, duiven naar de streek-kompioensdog moeten in Venray. op 21 dec. hapende. hier begrip vaor. op te brengen. VOLLEY.: De. Wedstrijd V.C.Kessel-Ysselsteyn die was vastgesteld v oor a.s. zondag 14 december is voorlopig veranderd in een thuis wedstrijd op maandag 22 december. De aanvangstijd is 20.50 uur. Mochten er nog wijzigingen komen dan wordt dit op de oefensvond bekend __p gemaakt L.V.B., Kerstgroeptentoonstelling Eolhoim Hover Hofweg te Hout-Blcrick geopenc van 14.00 tot 18,00 uur op zondag 14 december. KQ2F^LV^|NIGING=»DE=PSE^CR|^ Wedstrijden voor saterdag 13 december Sporthal Mederweert, vertrek 11.00 uurs 12.00-12,30 BI Stars 2-Aspiranten 3 15.00-1 5 - 30 Aspiranten 3-K1CSSV 2 P ti j a on s Geil ings -B eumseweg Sporthal Someron, vertrek 15-1.5 uurs 16.30-17«00 Aspiranten 5 - B.O.S. 4 - - - 17.30 - 1 o. 00 Olympia 3 - Aspiranten 5 Rijdens v.Uielick-Pottevenweg, Marsm&n-Beekweg Sporthal Someren, vertrek 1130 uur; 12.30-13*00 Pupillen 1 - de Korf 1 14.00 - 1^.30 Bruhese 1 - Pupillen 1 Rijdens Koonings-vBeurdenweg Sporthal Someren, vertrek 11.30 uurs 12.30-13-00 Pupillen 2 - Pupillen 3 Ri jden t Jenneskens-Ys se1s teynseweg Sporthal Someren, vertrek 11.30 uur5 12.30-13-00 Pupillen 2 - Pupillen 3 13.30-14.00 Ajola 1 - Pupillen 3 Ri jdens Spreeuwenberg-Peelweg Wedstrijden voor zondag 14 december Sporthal Deurne, vertrek eigen gelegenheids 15-00-16.00 Senioren 1 - de Korf Sporthal Velden, vertrok 11.00 uurs 12.00-13-00 Swift 2 Senioren 2.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 4