L.L.T. ^r-innn; pi LLTJ £J^j4IJ g bLjHH! K" n ijjjgr 73.70 en 25 liter verpakking; BEDEIJPSGOEDERENWIEKEL. müSUBs: t i TB ft I.:. MEDEOEUNGEM Sage week. brachten wij ia rekening per 109 kg, voor da voornaamst® produete&#voor eepheclea beven lp®0 kg® exclusief-B.T.W., franco boerderij en af magazijn. f. 58.10 58.90 70.60 71.20 69.60 68.50 68.50 193.20 52.60 47.70 46.20 51.40 50.20 Er? 3 r 1999 Itgfe 2G09 - 3999 kg. 4000 - 5999 kg. 6000 -. 9999 kg. 10000 of vaelv. v"~"f. 0.60 0.30 f 0.-90 biggeamecsl Ba§>y~ feiggraiiorrel PorcolackorraL 3." ggene tarinsel Biggenstsrtlccrrel Biggenbatterljmeel Blgg^nbatiarijkcrrel Slack tr^keaasieSl Slaehtv arkesskorrel 3@age«mssl - :-nopf ckkorrel oil© epfekiasaL X li jllo <r-,£afcsse& XI f. 71.10 1 f Vol!» i&gBMsel 72.10 LegaeeX estra 178080 Sraaökuikenkorrel 62.5Ó i Brciadkuikenkorrel wit 62.90 Braa-ikuikenaeel 76.10 Snlkoeakorrei X 77.10 Kalkoetskorrel II 53.60 Ealkoeskorre3- III 54.80 D.M.V.- groen 50.60 Baby» kalverkorrel 51.70 Hundveekorrel stand. 55 c 1 Htuadveekorrel energie 63.70 S Minerales^orrel 60.90 i Hundveékorrel E.H. f. 0, BEZOFIXBG i.r.K-. K3P.CTHI3 en ^~SL^JA^*H0C.;fCi het winterse weer anders zou. kunnen doen vermoeder:.» r.oeuen de feestdagen nog komen. Voor ons zowel als voor onze af- nemors* brengen de feestdagen, als ze. so vallen als dit jaar, earcra problemen me zien me€w Het Uw medewerking.behoeft dit echter voor ons geen problemen te geven. ONS VOORSTEL TS M CCi; Bestel komends week indien mogelijk zoveel dat V de rest van liet"7 aar., dcr.h tcn"mir.ste de Kerstweek vooruit kunt. De 10/100 kg. extra korting zal voor de gehele week gelden.. ¥4^' derken' hierbij met name aan de rundvee- en zeugenhouders,, welke over nee ax- een wel opslagmogelijkheden hebben voor 14 dagon. n E£J de vac.kear^' en pluimveehouders zal dit veelal r.xet moge-Lxjk zx^n# Hun wx^-1 wij verzoekci vooral tijdig te bestellen. r-ome- ▼«a'astatoei Feuden wij willen verzoeken, komende week voor 14 da^en te waarvoor wij bij voorbaat danken, behoeft dan niemand onno dig enige tijd zondór voer te komen zitten, terwijl oox geen onnodige overuren behoeven te worden -gemaakt. .J/Auy^lt^rgQs Do rcccuntantsdienst heeft de boeken over het afgelopenboekjaar 1079 - 1930 gecontroleerd. Voor jaarwisseling kunt U ons jaarverslag vorwashteh. Do jaarvergadering is half Januari gepland. De juiste: datum zullen wij zó spoedig mogelijk mededelen.- ft g} VJINTERMA1HDEN: S oeperv/ten en bonen. ANTI - VEIES, in 1-5 o e ft •a e 'ft ï>£$9 pr&j&Gft- L*i>3u ëo fe&Fle-buUcpr i3sonö ï'oeslag gazakt- product f#2«80 per 100 kg* tona - .J.C -«BW lA&a r O O i V .0 0 10 V, ft 0 6 e 0 O ft ft e ta l 0 e ft 'O 1 C O ft ft e 0 e O 60 ft o> f, O ft O ft ft 0 0 O ft ft 0 ft ft O c O ft 0 e 0 ft ft ft ft t> ft ft <v.«r.w>K" -»"• 1 1 1 -

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 3