PRI3SWINNAARS uit de eerst® trekking op maandag 24 november G.Philipsen Timraermaansueg 48 PLitjens IDsseistsynseueg 50 W.Sastiaansen Pioostdi jk i 3.3enniskens Uuliingstraat 38 H.Danssen Brugpas 7 D.uan Fieyel Eykenhefueg 6 G.Geelen Brugpas 27a Fr.Mulders Veulensaweg 58 O.Ueys Veulenseuaterueg 5 Th.Reintjes Drabbelsweg 1 P.van Staveren Brugpas 13 H.Verhoeven Eykenhefueg 4 Pi.van Qol Lorbaan 7 Pl.Sonnemans Brugpas 17 L.Cox Lollebaekueg 6 H. Verstegen Wetih.Pubbenstr2 L.Hendriks Grsetdorp5f P.Willems Ueversl® 4 Nelly Veesten Straat 2a Cvan Tilburg Groctaerp Sf A.Everts Groetderp 10 G.van Balveren Dorpervelt 14 A.Baitissen Kerkueg i B.Geurts Pioestdijk 9 AEmonts Litsenbergueg 8a H.Daspers Steegsepeelueg 143 S.Lemraens Ringweg 9 B,Geurt3 Fioostdijk9 8 Verheyen Litsenbergueg 5 G.Hendriks Timmermannsueg 6 GPhilipsen Tmmermannsueg 48 W.Sastiaansen Ploostdijk 1 3Hendrix Paardenkopweg 30 Fi.Thi jssen Timmermannsueg 74 P.Claessens Litsenbergueg 27 W.Derkx Zeilbergseueg 11 3.Droessen Pater Tulpstraat 14 pi.üerkx Zeilbergseue 9 11 De V.Z.O. ondernemers feliciteren U alèanjmet Uu behaalde prijs Wij zijn weer benieuwd wie de prijswinnaars voor de komende $\C0L44$ 3 wekm lang r door uw ¥2.0. 0B£8iEl£KS

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 8