Nieuws von, c'e Open School: Donderdag 6 november zijn we me.t 13 mensen ge start met de. O.S.groep in Xsselsteyn. Tijdens deze e.erste bijeenkomst werd besloten om voortaan iedere donderdagavond van 8-1.0 u.met de groep bij el kaar te. komen. Op zo'n groepen vond gaan we ons besig houden met onder werpen die door de deelnemers zelf gekozen worden» Ook kunnen allerlei vaardigheden, zo.als schrijven, praten en lezen geoefend worden. De eerste avond wend besteed aan het kennismaken met elkaar» De tweede avond zijn we begonnen met he-t ler.en maken van een verslag. He.t is n.l. de bedoeling dat een-of'twee menserr'dat ns" ïèdëfe bijeenkomst göoii^ëchrijven. Oök hebben we gepraat, over de vakken die- je-binnen de O.S.naast de groepsbijeenkomst, kunt gaan volgen. Er bleek, veel belangstelling te bestaan voor Nederlands-, rekenen en engels.Daarna zijn we gaan kijken me.t welke thema's we in de. komende tijd aon-Ad.e slag zullen gaan. Er kwamen allerlei onderwerpen naar sociale voorzieningen, milieu en nog veel definitieve keuze doen. Hebt U, nadat, U dit vor.en zoals gezondheidPolitiek meer. Volgende-'1 keer gaan we een.. Dit was dus wat nieuws over de O.Sy Hebt li, nadat. U dit gelezen hebt bast zin om ook .mee re gaan doen? Dat kanl Er zijn nog enkele, plaatsen Wilt U wat mé'er informatie. Bel dan L.V.B. Mevr.Mic.hels vrij Naar: Open School, Venrsy 04-730-8574-6. "verstandig met energie" kunt U zich dit. weekend tel.563. Speciaal voor de agrarische leden Voor de cursus nog opgeven bij wordt e.r een cursus "Kalveropfok" gegeven. De cursus bestaat uit 3 theo retische lessen van Pu» en 1 dog pract'ische intructies op de praktijk school in Horst. Dag en uur zijn nog niet .bekend. De onkosten .62,50. -Meer informatie en opgave rechtstreeks bij de PraktijkschoolHorstStation straat 104, 5963 DB tel.04709-3535- Wie het eerst, komt, het eerst maalt. In de maand dec. zal Mevr„Michels de zieke leden in het ziekenhuis bezonken. De contributie voor 1981 is het zelfde gebleven nl. f 25,- U kunt ze reeds overmaken via de Rabo-benk onder nr.15.93.91.164 t.n.v. L.V.B.s.v.p. met duidelijke vermelding van naam De goede Sint is weer aangekomen en heeft weer. veel meegenomen Sint en Piet hebben gezorgd voor 'n grote keu wat belangrijk is beurzen. en adres,of bij een van de bestuursleden. ze. voor. vole Binnen en Buitenlands gedistil leerd Franse-Duitse-Portugese- Spaanse en Italiaanse, wijnen Bovengenoemde producten zijn ruim gesorteerd in geschenkver.pakkingen in voorraad. In overleg met. kunnen wij Uw St. Ni co lobs '-'óf. relatie geschenk stellen. samen Voor 'n suprise groot of klein moet in-Slijterij "De. Peel" zijn Gezellige, avonden gewen. st Ane e.n Jo v. Deelnemer V.'Z.O. StNic.olaasac.tie Openstelling rond St.Nicolaos donderdag 4 deckoopavond vrijdag 5 dec.. 5- uur gesloten zaterdag 6 dec.. alleen 's-morgen geopend. Bezorging de, zaterdag route word i.v.m. St.Nicolaos vrijdag gereden. Hopende U hiermee van dienst zijn. Sint. Nicclaos geschenken week.».. In de Sint-Nicoloas week is de winkel donderdag-avond tot 8 uur geopend en vrijdags tot 5' uur, Komt gerust vrijblijvend kijken of er een passend Sint-geschenk voor U bij'is. Er is keuze uit, diverse soorten portemonnoiesler.en dames tossen, leren voetballen enz. 1 en natuurlijk V.Z.O. l^t.e.n bij: Fred van Dierendonck tel.388. T.e koop Een i.pr' st.z, PUCH MAXI 4 jr.,oud, kleur metallic - rood event, met helm; e.n een frees 5 PK, merk Gutbrod. P.Smits, Ysselst.weg 61 tel,686 (liefst na 18.00 uur). 4=6 VEES MARKT te Bos 'Supermarkt Kinderen van Ysselsteyn Woensdag 3 de.c. komt S t-. N i co la as om 1400 u ur. k bezoeken hern Komen jullie geven ook een handje Zoterdag 29 nov, en Zondag - 30 nov. DISCO AVOND met DISCO SHOW aanvang 20-00 IDANC'ING ROEMN Z IA u de zaa T Tl T J] n "i t Jr o o I

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 7