HBS "ONS GENOEGEN": 4e wedstrijd wintercompetitie. J.v..d.Br,oek. 277Ai_n J.Berkers 204, Fl.Gemps 272, A. Heiligers 260, I-i.v.Hoof 254=,, C.Jensen 263, Jen Janssen 250, Th.Jansen 265, A.Jaspers 139, E.ivoonings 137,, J. Mie he Is 282, H.Poels 267, T.Poels v.d.Rijt 190, M.Spreeuwenb.215 W.v.d.Ven 245, M.Verhoeven L99, D.Verstegen-L.248M.Verstegen 244, J. v.Wylick 268. M.de Wit 175-, R. Einders 127, A.Lemmens 138, S.Keysers 2E5.. Vandaag-vrijdag nemen wé deel aan het nederlaag-tour.nooi te Castenray met.. 3 6-tollen. Aanvang 19.30 uur.. Vertrek 19.00 uur. Zaterdag schiet er nog 1 zestal voor dit tournooi. Aanvang en vertrek hetzelfde als vrijdag. Van a. vond 28 november organiseert Te Peelkorf voor haar leden een speurtocht met pakjesavond. Ieder, ook bestuur, leidsters en begeleidsters maken een pakje van f 3,50 met de naam erop, het liefst op een los blaadje. De avond begint om 18 .'30 uur en eindigd om 22.00 uür. '71 j wensen jullie alvast een heel gezellige avond. De Feestcommissie. T7ed.stri jden voor saterdag 29 november Sporthal te Deurnevertrek 14.15/uur 15.00 - 'I5.3O uur Junioren 2 - Junioren 3 1' „30 - 17.00 uur 3.V.S.H. 2 - Junioren 2 Rijden Junioren 2% Eelligers-Jan foejsweg, liarcellis-v.Montfortstraat Rijden Junioren 32 WiTlems-Peelweg Sporthal Deurne. vertrek 1Q.4:5 uur. 11.30 - 12.00 uur M.K.V. 1 - Aspiranten 1 13.30 - 14.00 uur Aspiranten 1 - Fiducia 1 Rijden2 Cox-v.Montfortstraat Sporthal' Someren, vertrek 11.30 uur (spelen in vak A) 12.30 -13.00 uur Aspiranten 2 - K.S.V. 1 13.3O- f4.00 uur Marijke 1 - Aspiranten 2 Rijden; Janssëri-Feelweg Sporthal Someren (vak 3). vertrek 13.30 uur 16.30 - 17.00 uur Aspiranten b - D.C.S. b 17.30 -18.00 uur De Treffers 2 - Aspiranten 4 Rijden? v.Ass-Litsenfcorgweg, Linders-Kerkweg Sportha'l Someren (vak 3), Vertrek 11.30 uur' 12.30 - 13.00 uur Pupillen 1 - D.O.S. 1 l4o00 - 14.30 uur 'Marijke 1 - Pupillen 1 Rijden2 v.Lipsig-Jan Poelsweg Uedstri jdeh voor sondag 30 november Sporthal Venray, vertrek 15*15 uur 1Ö.00 - 17.OO uur Senioren 2 -De Krekels Sporthal Someren, vertrek 11.00 uur 12.00 - 13.00 uur D.O.S. - Senioren 3 Rijden voor saterdag 6 december Junioren 1 Janssen-Peelweg, Kleuskens-Rouwkuilenweg Junioren 2s Derikx-Zè&lbergsèweg, Kessels-Litsenbergweg Junioren 3§ vJis mans-Timmer mans v/eg Langs dese weg willen wij iedereen dar.ken die meegeholpen heeft aan onze oliebollenactie. Inwoners van Ysselcteyn, hartelijk bedankt voor Uw steun. Het Bestuur. w - -

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 6