9 SVYSS ELSTEYN SENIOREN. Uitslagen van zondag 23 n&vemherg HRC 1-Yssèlsteyn 14-1 Ysselsteyn 2--DIS 2-0-0 Ysselsteyn 3-Sparta 5—-1-1 Merselo 4-Ysselsteyn 41-2 Oostrum 4-Ysselsteyn 5--2-4 Ysselsteyni 6-$ostrm 5-5-0 Ysselsteyn 7-Venray 10—-__„0-9 S Wedstrijdprogramma voor zondag 30 novembers Ysselsteyn 1-Brughusia 114,30 uur, Leunen 2-Ysselsteyn 2——14.30 uur, Vanssum 4-Ysselsteyn 310.30 uur, Ysselsteyn. 4-Wittenhorst 711.00 uur. Ysselsteyn 5-leunen 611.00 America 4-Ysselsteyn 6—11,00 Mederslo 7-Ysselsteyn 711.00 JUNIOREN. uur. uur, uur. bijeenkomst 13.00 uur.J.F.Thommaase^ vertrek 13.30 uur.(p.G.Engelen) vertrek 9,30 uur. vertrek 10.00 uur. vertrek 10.00 uur. r- Uitslagen van zaterdag 22 novembers Wittenhorst A4-Ysselsteyn A44-0 Ysselsteyn B1-RKDS0 BI7-0 Venray B4-Y:s seis teyn B26-1 Blerick B5-Yssels teyn B3—3-1 Ysselsteyn Cl-Meerlo Cl1-5 Ysselsteyn C3-Venray 09-5-1 Meerlo Dl-Ysselsteyn Dl6-2 Wittenhorst D4-Ysselsteyn D23-0 Ysselsteyn D3-Melderslo D21-8 RKLVV 11-Ysselsteyn El—2*1 W e ds t rij dp r o gr amraa voor zaterdag 29 november A.S. Ysselsteyn Al-IVO Al—15.00 uurJWijnands RKLW BI-Ysselsteyn BI14.00 uur,vertrek 13.15 uur.Rijden Lemmens. Ysselsteyn. B2-Melderslo B212.45 uur, Ysselsteyn B3-Pannimgen B315.00 uur. America Cl-Ysselsteyn Cl13.00 uur, Ysselsteyn C2-Leunen 0212.45 uur. Wittenhorst C6-Ysseisteyn 03—12.15 uur, Ysselsteyn Dl-0ostrm Dl—11.00 uur. Ysselsteyn D'2 -MontagnardsD211.00 uur. Venray D8~Yss els teyn D311.00 uur, vertrek 12.15 uur.Rijden v,Soest, vertrek 11.30 uur.(Busje) Ysselsteyn E1-RKDS0 El- HRC E2—Ysselsteyn E2- •9.30 uur. ■10.00 uur, vertrek 10.15 uur.Rijden v.d,Staak en v.Lier, vertrek 9.00 uur.Rijden. Schepers en Str hjbos, 1TTENTIS. Op maandag 1 december begint de winterstop in de jeugdcompetitiB Voor de D en E elftallen is er dan geen trainen meer tot na de winter. De training voor B en C elftallen wordt in onderling overleg geregeld. Vanaf 6 December is er elke zaterdag zaaltraining. De elftallen die hier aan deelnemen worden elke week vermeld in Y.N.B. Over andere winteraktiviteiten volgt tijdig bericht. MEDEDELING. Inleveren Toto-Lotto formulieren. Degene die de toto-lotto formulieren bij Av.Dijk inleveren kunnen dit doen op de donderdag avonden tussen 00 en 11,00 uur. Dan zal daar iemand aanwezig zijn orn- die in te nemen. Moeder hulp v.d.maand december d e.C-. Me.vr.vR os mé u 1 e n4. dec. Mevr. dec Peuterspeelzaal "DE CALIMBRO'S Gro.erp li: 2 11 dec, Mevr. Jansen(Luuk),, 15 Clses.se.ns (Marleen), 25 dec;. Me.vr Groep 2: 5 dec.. Mevr .Ousters10 Cl.aesse.ns(Ronny)17 dec.. Mevr. v Waars-dag 24 dec. is er geen peuter-speels van de., kleuterschool. dec. Mevr.Arts, v.d.Burgt Mevr.Kleuskens, 18 dec,. Mevr. Philipsen, dec,. Mevr .Wille ms12 dec.. Mevr.. 19 dec.. Mevr.. Hendriks (Cindy), meer. Dit i.v.m. vacantia. Ass aal Wis-- heeft er per abuis mijn sporttas meegenomen ap woensdag 19 nov. Gelieve.- t.t.b.b. Petra Claessens Peurnseweg 158, 'Tel. 517.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 5