Tel.04785 - 615 10 jaar Jera'70 1970 - 1980 KARNA VA LSVEREN I. GIN GHierbij makon wij bekend dat de jaarvergadering gehouden zal Korean op dinsdag 9 dcc. om S uur bij A-^v.Dijk. Op deze vergadering is iedereen van harte welkom en 10 uur worden ook da dames verwacht., dan zal de film van prins Toen gedraaid worden. PONYCLUB "DE WELSHRUITERS11 Sinterklaasavond: Deze avond is op woensdag 3 decin Jeugdgebouw "De Koel" o De aanvang is om 1900- uur. Wil iedereen er voor zorgen zijn pakje tijdig in te leveren-. Wij zouden de ouders willen vragen am 0,0k zo veel mogelijk aanwezig te zijn, daar we na afsluiting van de St. Nicalaasavond nog het een en ander willen bespreken over Pony-kamp evto verplaatsen, oefenen. Indien 19.00 uur voor. U. te vr.oeg is verzoeken wij U toch in ieder geval om 20.30 uur aanwezig te zijn. BEJAAR DEN VERENT GING Wiij z.uilen weer kienen op maandag 1 dec. om half twee in het Gameen- siehapshuis. Verder kunnen wij U mededelen, dat. wij onze St.Nico.lsas- v.ergadering zullen houden op vrijdag 5 dec., om half twee in het Gemeen schapshuis De agenda en verdere gegevens hieromtrent, worden U. nog, taej gestuurd.. Te Ko.op: V.W. Kever 1971, P.Arts-Pleurkenstel. 269. Jera'70 Nieuws,p/s Jeugdcer.trum„De Koel"Peter Janssenvreg 12. Programma van 29 november t/ra 7 december 1980 o nn, nn. vrijdag 2? novemberGymzaal voor groep 5 de jeugd van l^aax t/m 15 naar.19.00u-20.00u Ping-pongwedstrijd voor groep 5 jeugd van 12 t/m 14 jaar speelt van 20o00u - 21 «30u Dg jeugd boven 14 jaar speelt van 21»30u - 22ook staat er de mogelijkheid om vrij te ping-pongen. 20*00u~ 22.J0U zaterdag 2*0 november-.Discotheek voor de jeugd vanaf 12 jaar.Zonder bier ook veel plezier. 19t»00u - 22*00u Helpers deze avond zijns W.Verschuuren Tel.51o en G.Arts Tel.564 zondag 30 november- donderdag 4 december Openavond voor groep 4 klas 4; 5 en 6^ 18 O Ou - 20.UUU vrijdag 5 decemberGyirizaa 1 voor groep 5 de jeugd vanaf 14 jaar.19.00u - 20.00u Deze avond is het jeugdgebouw gesloten. zaterdag 6 december-Discotheek voor groep 5 de jeugd vanaf 14 jaor.!9*30u - 23fOOu Helpers deze avond zijntj .Leramens Tel *532- JGevers Tel.04932-33° S«Spreeuwenberg Tel.779 en Th.Deters Tel.380 Bij verhindering zorgen voor iemand anders, zondag 7 de comber n. Vrije i::.s-tuif^yoor_jong en oud, 14-OOu - 18-OOu Film voor de kinderen zondag 28 december/; Walt Disney films ^Tekenfilms) en een jeugd film „De gestolen koe" Medewerkersvergadering mot de leiders van de groepen: Maendag 8 december 8 uur. Kersttourrooi in Pannir-gen zondag 28 december- Ook onze jeugdvereniging Jera?7° doet er "mee aan dat todrnooi- Tafeitenissen) .Er kunnen jongens en meisjes aan deel nemen A\anaf 12 jaar .De prijzen. :Wannoer wij met i> w een grote groep spelen maken wij kans voor een echte wedstrijdtafel voor onzei.eigen verenigingVoor de jongste en de oudste- speler ./ster liggen ook prijzen te wacht en. Door de deelnemers te winnen o.a trainingspalcken sports choe:-.en? taf el tennis bats sporttassen enz. Inschrijven voor dit toernooi is nog mogelijk voor de Ysselsteynse jeugd t/m morgenavond zaterdag 29 nov. Hedenavond kun je ook al mee doen voor dit Kersttoernooi als oefening en ook kun je je opgeven voor dat toernooi,Voor inschrijvingen dien je uit de Grns en Macs het luschryf f ormulier ts knippen en dan met ƒ5 ln een gesloten enveloppe in de brievenbus bij Tos Ousters Lovinckplein 14 te deponeren. (Afgeven kan hedenavond ook in het jeugdgebouw aan de iap)ïïet toernooi begint op 28 december cm 9»3Gu en auurt de hele dag in de Paruirgse sporthal ^Vonaf komende zondag is de mogelijkheid om met onze jeugdvereniging aan dat toernooi deel te nemen (inschrijven)afgelopenl 1 DIT IS IETS GOEDS V"0R GROEP .WANT DM BESTAAK ER MEER KOET AKTEN MET ANDERE JEUGD VERENIGINGEN CM MEER UITWISSELINGEN TE ORGANISEREN.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 4