Poreolaefcorrel 1?8,20 j 3raadkuikenkorrel 69.9( SiggenstartmeeL 61 20 Braadkuikeakorrel wit V 70.5< Biggeastsrtkorrel 61.90 Braadkuikenaeel 68, 9( HAKITA- zaagmachine 149.— 125.— KAKITA- boormachine 95.— 79.— BANKSCHROEF zwaar model voor f.88.50 BANKSLIJPMACHÏHE, zwaar, 240.— «EOEOEÜNSEN Deze week Brachten wi'j in rekening per 100 kg» voor ds voornaamste producten,voor eenheden boven 1000 kg3 exclusief B«T.W,,' franco boerderij en af magazijn.- Baby- biggaameol f» 70.30 f Yoll* Xegaeel f. 57» 5C Baby- biggenkorrel 71-30 LegmeeX extra. 5-3 3< Biggenbat.terijmeel 75.30 j Kalkoankorrel I 72.9C Biggenbatterijkorrel 76.30 Kalk oenkorrel II 67.6( Slachtvarkensmeal 0 52.60 j Kalkoenkorrel III 6?.9< Sl'achtvarkenskorrel 53.90 groen 193.2( Zopgenmee1 49.70 Baby- kalverkorrel 51.5< Zeugenkorrel 50.80 Rundveefcorrel stand, 4?.1( ?>ngenopfdkkorrcl 54.10 Rmidveekorrel energie 45.9( A» opfakmeel I 62.80 Mineralenkorrei 50.2( 7oil. opfdkmeol II 60.10 f Bundveekorrel E.R. 49.K Boze prijzen zijn de baais-bulkprijzen. Toeslag gezakt product f. 2.80per 100 kg. g jij-kort-ir gear n i. 1Q0Q Vftr ?oco - 3999 kff. 4000 - 5999 kg. 6000 - 9999 kg. 10000 - of veelr Voorlichtingsdienst» 2e Qerstvolgeride zitting van ge noemde dienst worcHï gehouden op Donderdag 4 December 1980, van 10-12 uur v#m# zo As gewoonlijk op het kantoor van de L.L.T.B, zoekt zijn PRACTISCHE CADAEÏJX, van klein tot GROOT, in diverse PRIJSKLASSEN bijs A.E.G.- BOORKACEIï)ES_SB- 2E-750W. van f.525»voor f.375»— BOSCH -"BÓbm^ACllNSS CSB.620-2E 480.— 350.- SËF" at ar tkabëïs "v oor f,9.95 OPBERGKASTJES vanaf f. 17.50 Set inbussloutels 3.85 .STALEN klauwhamer voor f.9.95 KABELHASPEL 50 o. f.120.— 25 m. voor f.90.— SCHROEVENDRAAIERSETS zwaar model voor f.21.50 GESORE- ringsleutelsets voor f.27.50 steeksleutelsets 13»40 ringsteekeleutelsets voor f.23.25 BLACK en DECKER- schuurmachine voor f.99.— decoupeerzaag 98.— ATJTOLAMPENSETS VOOR f. 5» 95 Vele soorten motorolieën, tegen LAGE prijzen ENZ. ENZ. ENZ, ENZ. 1 liter voor f.4.25 5 19.75 5 89,50 ANTI-VRIES KOI® II GEHEEL VRIJBLIJVEND EENS. EEN KIJKJE BIJ ONS NEMEN

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 3