H.B.S. "ONS GENOEGEN" Wintercompetitie 3e wedstrijd W.-'-rts 211, aExsrx&x&rziEfc M,Csmps 265-, A.Fleurkens 248, A.Heiligers 267, M. v. Hoof. 252, CJansen 269., Th.Jansen 262, A.Jaspers 112, J .Koonings (S) 262, E.Koonings 125, J.Miohels 264, H.Poels 269, T.Poels vdRijt 204. M. Spree uwe.nb210, P.Spreeuwenb. 278, H.Ste.vens277, W.v.d.Ven 252, - M.Verhoeven .217, D.Verstegen-L. 236, M.Verstegen 2$4J.v.Wylick 254^ Pi.de Wit. 1^-7, R.Binders 177= A.Lemmens 111S.Keysers 223- Vandaag vrijdag schieten we vriendschappelijk, tegen E.K.S. Venlo. Aanvang 20.00 uur in het.Gemeenschapshuis. NEI).RECORD: Tijdens de. indoor-wedstrijd van Merselo in de Ronk Xerox wist het team- van onze vereniging een nieuw Ned.Indoor-record te vestigen do.or het oude record dat stond op 1661 p. met 2 p. te verbeteren. Dit, prachtige resultaat werd behaald door J.v.d.Broek met 562 p., P. Spreeuwenb.met. 552 p. en C.Jahsen met 549 p. Dit team,, aangevuld door. M,Csmps met 5^5 P behaalde tevens de 2e prijs voor teams achter R en Team uit België. Persoonlijke prijzen: J.v.d.Broek 4e(klssse heren)en T.Heiligers 2e(klssse jeugd). V.OLIEY: Uitslag afgelopen zondag: Ysselsteyn-TerPse.l 3--Q. De. eerst volgende wedstrijd is op 30 nov».a.s. Dit wordt weer een thuis wedstrijd en wel tegen, de huidige koplopers Olsredle.m. uit Kelder sla. VARKENSNESÏERSSTUDIECLUB: Het is nog mogelijk om lid te worden tot. 24. november 1980opgeven bij het bestuur, G. v. Vegchel ,Timmer.monsweg 71> tel. 632, G. v.Ósch ,Meerselsepeel 9, tel. 382, P.v.Ass, Deurneseweg 150,, ~fc 6.-1 o 22/ e S.V.YSSELSTEYN. SENIOREN. Wedstrydprogramma voor zondag k 23 november a,s, H.R.Co 1-Ysselsteyn I14*50 uur, bijeenkomst 13.00 uurVan&amme Ysselsteyn 2-DIS 214*00 uur,(RS R,H„v.Ham) Yssels teyn 3—Spa-rta 514*00 uur0 Merselo 4-Ysselsteyn 4-12.00 uur, vertrek 11.00 uur. Oestrum 4-Ysselsteyn 510*00 uur, vertrek 9*00 uur, Ysselsteyn 6-0ostrum 5-11.00 uur, Ysselsteyn 7-Venray 1011*00 uur(C.K. Joosten) - JUNIORENs Uitslagen van zaterdag 15 novembers VOS Al-Ysselsteyn Alagfel, Oostrum C2-Ysselsteyn 036-2 Ysselsteyn B2-Venray B3——3-3 Ysselsteyn D2-RKLVV 1)21-2 RKMSV B3-Ysselsteyn B31-2 Mon-tagnards D3-ïsselstyn 1)3£1-0 Ysselteyn- Cl-Leun en? Cl4-0 Ysselsteyn El-America El2-0 Ysselsteyn C2-DIS C23-2 r- Wanssum E2-Ysselsteyn E2-3-0 V/edstrijdprogramma voor zaterdag 22 novembers Wittenihorst Al-Ysselsteyn Al15*00 uur, vertrek 14.Ö0. uurP..Hanen) Auto Busje. Ysselsteyn Bl-RKDSO BI14*30 uur. Vensray B4-Ysselsteyn B215*30 uur, vertrek 12.45 uur. (fiets) Blerick B5-Ysselsteyn 13*50 uur, vertrek 12,45 uur.Rijden Cox en Koonings .(Jan) Ysselsteyn- Cl-Meerlo. Cl12,45 uur - Ysselsteyn C2 is.vrij0 Ysselsteyn U3-Venray 0912*45 uur, Meerlo Bl-Ys seis teyn Dl11,00 uur, vertrek 10.15 uur.Rijden Dobbe en- Janssen Wittenhorst D4~Xss els teyn D210,50 uur, vertrek 9.45 uur .Rijden Hendris en - Rongen Ysselsteyn B5-Melderslo 1)211c 00 uur. RKLVV El-Ysselsteyn El10.00 uur, vertrek 9,15 uur, (Busje) - Ysselsteyn E2 is vry0 sa»

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 5