J era* JO Nieuws p/ a Jeugdcentrum„De KoelnBeter Jansscnwcg 12- Tel.04785 - 613 10 jaar Jera'70 1970 - 1980 Programma van 22 november t/m 50 november 1980 vrijdag 21 nov^Gymzaal voor groep 5 de jeugd vanaf 14 jaar. 19*00u - 20.00u Bing-pongen voor groep 5 de jeugd vanaf 12-gjaar .20.00u- 22.5Ou De jeugd van 12 t/m 14 j~ar speelt van 20.00u - 21.30u De jeugd vanaf 15 ja;r speelt van 21.30u - 22.30u Dit wordt een oefenprogramma voor bet Kersttoernooi dat wij op zondag 28 december meespelen in Eelden-Barmingen zaterdag 22 nov^Discotheek voor de jeugd vanaf 14 jaar.l9*30u - 23*00u Helpers deze avond-H.Ra^ymakers echtgenote Tel.o4932-291 SoDeters Tel.220 en G.Michels Tel.525 zondag 23 nov-2ftVrjje instuif'voor jong en oud.Iedereen kan zich in het jeugdcentrum goed vermaken met andere kinderen met diverse spellen en spele-n. Bij goed en slecht weer er is genoeg vermaak. 14.00u - 18.00u donderdag 28 nov:Bezoek van de Sint a n groep 4 klas 4*5 en 6.Denk aan het pakje 1! 1 vrijdag 29 nov;Gymzasl voor groep 5 jeugd, van 18.30u-20.00u 12gjaar en 13 jaar. 19*00u - 20.00u Bing-pongen voor het Kersttoernooi in Bamingen.20.00u - 22.30u zaterdag 29 novfDiscotheek voor groep 5 de jeugd vanaf 12 jaar.l9#00u-22.00u zondag 30 nov.? Helpers disco zaterdag 29 november:W.Verschuuren Tel.516 en G.Arts Tel.564 Kersttoernooi in Banningen:Zoals jullie hebben kunnen lezen in deGrons en Maas word er zondag 28 december een ping-pongtoernooi gespeeld war,r vele jeugdigen een kans hebben op diverse prijzen .Voor verenigingen wordt zelfs een ping-pong tafel in de prijzen gezet .Wie mee wil doen voor onze jeugdvereniging, die kunnen zich hedenavond (21 november)opgeven en tevens oefenen in het jeugdgebcuw. Het inschrijfgeld bedra-'gt ƒ3 *50 p.p Vervoerskosten ƒ1,50. De- jeugd die mee doet moet, 12 j ar oud zijn.De wedstrijden beginnen in Banningen om half 10. Knip uit de Grens en Maas het inschrijfformulier en geef dat dan vanavond met het bedrag ƒ5aan Jos Custers,die zorgt dan voor de rest.De inschrijvingen moeten voor onze jeugdvereniging zeker volgende week zijn ingeleverd. Wielerzesdaagse 1979 terugblik met dia's hedenavond in het jeugdgebcuw om half 9 Laatste kans om de wielerzesdaogse van toen nog eens te zien,ook foto'daarvan bestellen is dan nog mogelijk. Onze volgende film,; Zondag 28 december voor de kinderen.Aanvang 2 uur L.V.B. Maandag 24 nov. is er om 19*30 uur kienen in café v.Dijk. Me.vr. Stevens zal van het bestuur aanwezig zijn. CARNAVALBonte avond 24 jan.1981. De earna va 1stij8 komt alweer naderbij. Daarom maken w ij U er nu reeds op attent dat de BONTE-AVOND plaats zal vinden op 24 jand. 19*81. Zij dia hieraan hun medewerking willen verlenen, hetzij door liedjas, ske.tche.-s of voordrachten kunnen zich hiervoor, opgeven bij: B.Stevens o.f Rian de Laat. Ook voor bepaalde suggesties of opmerkingen betreffen de de.ze. avond kunnen bij de.ze twee personen terecht. Wij zijn dankbaar v.oor iedere vorm van medewerking. Opgave. I.VoM. MUZIEKCURSUS.De inschrijfformulieren van de I.V.M. cursus moeten uiterlijk op 28 november, worden ingeleverd bij de baais-- schoo.l of bij de heer H. Pe.eter.s Puttenv/eg 39° GEMBNGDKOORWillen de dames van het gemengdkoor de Huwelijksmis komen zingen" op donderdag 27 november om half drie voor het bruidspaar. Kl-ee ven-Cr. ie ne n Vetera nen-voet balZaterdag 22 nov: Ys se Is t eyn-Ber genAanvang 15*15 ui

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 4