X S/A/r CaöEfiux van KLEIN tot GROOT, S a/ 71.10 178,20 60,80 61.50 75.10 76.10 52,20 53.50 4-9.50 50. 40 j- Voll. legmeel Legmeel extra Braadkuikenkorrel Braadkuikenkorrel wit 1 Brae&kuikenmeel Kalkoeakorrel X Kalkoeskorrel II Sunöveekorrel stand» Sundveekorrel energie Mineralenkorrel I Ruaöveekorrel E.K» Toezl&g gezakt product f.2.80 per 100 kg, KOMT U GEHEEL VRIJELIJVEND EENS EEN KIJKJE BIJ ONS NEMEN l i l Dez© week "brachten wij lp rekening per 100 kg» voor de voornaamste producten»voor fraaco boerderij ®n af magazijn. eenheden boven 1000 kg.» exclusief B.T.W» 70,10 Baby- biggenneel Baby- biggenkorrel Porcolaekorrel Biggonstartmeel Biggenstartkorrel Biggenbatterijjseel Bigg ehb&i teri jkor r el Slachtvarkcntsaeel Slashtvarkorskorrel Sjaagenaieel genkorrel f^pganopfekkorrevL Folio ©pfdkneel 1 7oil* ©pfcSbneel IX 53.70 62.40 59.80 Pype prijzen zijn da basis-bul&prijzen» Bv3 kkortinere® Kalkoeakorrel III D.M.V.- groen Baby- kalverkorrel f. 57.30 57.90 69.70 70.30 68.70 71.90 67.10 67.60 193.20 51.10 4-6.80 4-5.90 49.80 4-8.80 1999 kgi- 2000 - 3999 kg. 4000 - 5999 kg. 6000 f. O.Sö f» 0.80 "f» 0.40 9999 kg. 10000 - of veelv. u 0.90 zoekt aiin PRACTISCHE IN DIVERSE PRIJSKLASSEN AFD. BEDRIJFSGOEDEREN, A.E.G» - BOORMACHINE 5B- 2E - 750 W. van f.525»-- voor BOSCH - BOORMACHINE CSB„ 620 - 2E f.' 375. \*an f. 480.voor f® 350. KABEL-HASPEL 50 M. voor f.120. 25 M» voor f.90. OPBERGKASTJES vanaf f. 17.50 3ANKSLIJPMACHINE GREUSEN,van f.145,— voor f.120. SETS- inbussleutels voor f. 5.85 POMPSCHROEVENDRAAXERS voor f. 23. GEDORE- ringsleutelsets voor f. 27.50 steeksleutelsets a. f. 13*4-0 ringsteekslautelsets voor f. 23.25 BLACK en DECKER- Schuurmachine voor f. 99®-- Decoupeerzaag - f. 98 APIOLAMPENSETS voor f. 5.95 ENZ. ENZ. ENZ. f. Oo -v o

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 3