k 0-5 0serlijksc onderlinge 'wedstrijd geh v*dWeijer Wissel Torfeedio nu in bekers beschikbaar gesteld voor de RuiforclubOp zondag-9 nov-. worden bij" goede weersomstondighoden de «den er wórdt een gereden om de bezit is van J.Schepers, en er zijn beste dressuur en springruiters door de Heren Klomp en bossen bij J-Smits suur, 1 uur cross nomers verwacht va n Rosmeulen. De oen- de' Püttenweg 2.30 uur spring. 1.30 ,uur op wedstrijd wordt gehouden in de oir. 10.30 uur beginnen we met dres- Zaterdag 8 nov. worden olie deel- het oefenterrein Maandag 10 nov. is er om 19.30 uur kienen in cofé v.Dijk L.V.B. Mevr .'Arts -'-ï 12 nov. is de demonstrotie "Kip en ei" voor 19.30 uur in het cofé van het Gemeenschapshuis. zol deze koer va-n het bestuur aanwezig zijn. Woensdag oe tweede groep. Aanvang KarnavalsverenigingLeden denk heden vrijdag avond 7 nov. son 't ledenbsl dot gehouden zol worden in 't Gemeenschapshuis. Aanvang 20.30 uur. Muziek: "De Blöc'k Stars". Wij wensen U een goede opkomst. 'n .plezierige avond en hopen op Het Bestuur. B.C v Uitslag Venlo- 1. G.von Asten 3. G,Daniels 5. A.Eie lïxG 11S •voorwedstrijden nationaal kampioenschap kader 38/2 te. 6 mp.lQ gem.. 9,47 2. J.Realen b mp.10 gen. 8,41. 6 rap. 6 gem. 9,74. R.Weenien 6 tap. 2 gem. 8,17 6 rap. 2 gem, 5,51» Op 13, 14 en lp november zol G.van Asten in Venray bij Café Halfweg woorronden spelen voor het nationaal kampioenschap libre overgangs klasse. Gemiddelde grens 20.00-40.00. KORFBALVERENIGING "DE PEELKORF" Uitslagen ^espGolde wedstrijden Peelkorf 1 - Bladella 1 2-2" Senioren 3 Fiducia 2 2-1 Junioren 2 TOP 1. v' ".5-2 DOT 1 - Aspiranten 1 3fÓ Aspiranten 2 Erica -1 '3-0 Aspiranten 3 Olympia 2 Aspiranten 5 - Aspiranten Pupillen 3— de Korf 1 2-1 0-0 Wedstrijden voor zaterdag 8 november a.s- - Junioren 1c'is vrij Merseló T (Meröelój' De Vloed)-Junioren 2 aanvang 13.00 uur, vertrek 12r00 uur per fiets Aspiranten V- SVSK-1 aanvang 13*00 uur. s Aspiranten 2 i:s vrij.' - Marijke 1 (Deurne; De DreefAspiranten 3 aanvang 14.00 uur, vertrek 13 1 5' uur.' Rijd ons Lemmens-Peelweg* Aspiranten k - Olympia 3aanvang 12.00 uur. Bruhoze 2 BrouwhuisDe Heideakkor)-Aspiranten 5 aanvang 13.00 uur. vertrek 1-2 „15 uür„ Rijden? Marsnian-Beekweg, v. Uielick-Potvenneweg. Pupillen 1 en-Pupillen 2 zijn vrij.- Marijke 1 (Deurne, De Dreef)- Pupillen 3- aanvang 14.00 uur, vertrek 13*15 uur. Rijdons Spreeuwenberg-Peelweg. Wedstrijden-voor zondag 9 november a.s. Ros oio 1 - Senioren 1 aanvang 11.00 uur, vertrek 9.15 uur Scheidsrechter Mevr* M. ivuipcrs aanvang Senioren 3 aanvang 1. ?®00 uur, vertrek 10.00 uur. Senioren 2 - Marijke 1 aanvang 13.00 uur. S Midako 1 Voor zaterdag 15 november hebben we nog geen programma O OP.! ,r> CCKGR o -e o

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 5