Voteronen-voetbalZoterdog 8 nov. M.V.C. de Mortel-IJsoelstrijn cponvong 16.00 uur. vertrek 15*00 uur. Volley; Uitsleg afgelopen zondag Peelpush Il-IJsselsteijn 3-1. De eerste nederlaag hebben we te- pakken. Toch hebben we gemerkt dat wij wat volleyen betreft voor geen enkel onder toom onder hoeven te doen. De volgende wedstrijd: IJsselsteijn-Ter Peel(Evertsoordop 16 nov. o.s. on 10.00 uur. Studieclub VorkensfokkersNieuwe leden_kunnen zich alsnog opgeven bij^ A.Classens, Veulensewaterweg 23, tel. 258. S.V.Ysselsteyn SENIOREN. Uitslagen, van zondag 2 november: Ysselsteyn 1-Meerlo 11-1 Ysselsteyn 5-Wittenhorst 90-3 BW 2-Ysselsteyn 20-2 Montagnards 5 Ysselsteyn 61-3 TOP 3-Ysselst-eyn 32-2 Ysselsteyn 7-DIS 51-6 Castenray 4-Ysselsteyn 40-4 Wedstrijdprogramma voor zondag 9 november; Ysselsteyn 1-Melderslo 114*30 uur, bijeenkomst 13*00 uur(B.F.Lenssen) Melderslo 2-Ysselsteyn 214*30 uur, vertrek 13*30 uurJ.Verheyen) Venray 7-Ysselsteyn 311*30 uur, vertrek 10#30 uur, Ysselsteyn 4-Solgense Boys 411*00 uur. Ysselsteyn 5-Montagnards 411.00 uur. Kegelsom 5-Ysselsèeyn 611.00 uurt (P.H.Rongen) Leunen 8-Ysselsteyn 710.30 uur, vertrek 9*30 uur. JUNIORENs Uitslagen van zaterdag 1 november; IVO Al-Ysselsteyn Al3-1 parmangen Cl-Ysselsteyn Cl10-0 Programma voor zaterdag 8 november; Ysselsteyn Al-HBSV Al15*00 uur. Ysselsteyn Bl-Resia BI13c00 uur. Kronenberg B:2-Ysselsteyn B214*00 uur, vertrek 13.15 uur, rijden Janssen- Kuystermans en Vollenberg. Ysselsteyn BJ-Helden B515*00 uur. Montagnards Cl-Yssels teyn Cl—13,00 uur, vertrek 12.00 uur,rijden; V.Soest en Pe tsrq Sparta C3-¥sselsteyn Cl13.00 uur, vertrek 12.15 uur(Busje) YSselsteyn C3-Sparta C412.45 uur. Montagnards Dl-Yss els teyn Dl11.00 uur, vertrek 10.00 uur, rijden: v.Lipzig en Brinkman. RXDEV 1)2-Ys seis teyn 1)211.00 uur, vertrek 10.00 uur, rijden Martens en Hendriks Ysselsteyn D3-RKDEV D3—11.00 uur. Melderslo El-Ysselsteyn El10.00 uur, vertrek 9*15 uur.(Busje) Ysselsteyn E2-Melderslo E210.00 uur. ATTENTIE Inverband met het bedanken van enkele leden zoeken wij nog enkele spelers voor de C elftallen (12 tot 14 jaar). Wij hopen da,t zich in deze groep enkele jongens aa/nmelden, daar wij anders misschien een elftal moeten terugtrekken. Sportkeuring Wij maken allen die bericht ontvangen hebben voor de medische sportkeuring er op a.ttent er voor te zorgen om op het aangegeven tijdstip op het keuringsadres aanwezig te zij ij n« O te* ite* mmmm

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 4