■PRfi K TfSCHB CBOBR U K reS/A/r. E LLT.B. Ysselsfeyn !lrzJ£ 55cn genopfckkorr el Vdl. öpfokmssl I VoXl. OpfdcaeeO. II Bovenstaande prijzen zijn de baais-bulkprijzen. Toeslag gezakt product f^2,8o p8r 100 Op bovenstaande prijzen zijn eventueel nog d@ volgende kortingen van toe- paaslag per 100 kg,bij Sin bestelling en bezorging op SSn dag, Alle bestellingen df.sa.cn daags voor de datum van levering, voor de middag gedaan te zijn, anders wordt mei 10 ct, per 100 kg, verhoogd, Zakgoedbestellingen dienen in de week van bezorging, uiterlijk op maandag binnen te zijn, om op woensdag én donderdag be- sopgfi' 'te- worden» f-o.6o Ga niet verder dan nodig, en kijk eens vrijblijvend bij ons rond. - SLEUTELS en SCHROEVENDRAAIERS L.L.T.B. afd® Bedrijfsgoederen. - ANTI - VRIES, in groot- en kleinverpakking. - GEDROOGDE KOEMEST en TUINTURE. TT-:"' MEDEÖEUNGEN Daas viaek brachten wij ia rekening per- 100 kg# vcor <3e voornaamste producten, voor eenheden boven 1000 kg, exclusief B.T.W.franco bedrijf en af magazijn, B&by-bigganaeel Baby-biggenkorrel P<2r e alackorrsl B^ggeastartmeel Bigg^nstartkorrel Biggoabatterijmeel Biggohbat ter ijltor r el £la&h tverkensae el Slccshtvs^kenskorrel B ^gezaaetl f, 69.30 1 Voll, Legiaeel 56.60 70.30 Legmeel extra 57.10 178.20 Braadkuikeakorrel 68.40 0 60.— Braadkuikeakorrel wit 68.90 0 60.70 Braadkuikenmeel 67,40 73.90 1 Kalkoeakorrel I 69.90 74.90 j Kalkoenkorrel II 65.80 51.40 i Kalkoenkorrel III 66.30 52.70 D.M.V.- groen 193.20 48.60 Baby- kalverkorrel 50.10 49.70 Runöye«korrel stand. 46.30 53 Rundveekorrel energie 45.50 61.20 Mineral enkorrël 49.10 58.80 i Rundveakorrel E.R. IcilMt ortingénï k'c^v f e 0, 40 6000 - 9999 kg, 10000 - of veelv. f.0.80 f,0,90 IPSPS^JSSSSSS' m MAGBM, De pri-jaen voor het a.Sc kunstmestseizoen zijn Oi.a weerbinnen, Be prijzen 15.ggen vast t/m December a.s.» Voor Januari wordt reke- gehouden, met een verdere stijging van de prijzen, in verband met een mogelijke verhoging van 'de gasprijzen, een belangrijk product voor de kunstmestindustrie. He laas liggen de beginprijzen reeds nu 3 tot 4 gulden hoger dan verleden jaar. Mocht hier in Januari nog wat bijkomen, dan wordt kunstmest een zeer dure aangelegenheid helaas. Belangstellenden willen wij gelegenheid geven tot het doen van voorkopen. Prijzen en nadere condities op aanvraag. - BOCPHAGEIEES en TOEBEHOREN. l'GËREEBSCHAPPENenz. enz. In onze Bedrijfsgoederenwinkel kunt terecht voor: e &t» =£f?G2kCX'rQl 1 b M 4* V 9 f - O a e a O 6 O te tf fc© O f> O

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 3