Jera'70 Nieuws,p/a Jeugdcentrum,,De Koel"Peter Janssenweg 12 Tel.04785 - 615 10 jaar Jera'70 1970 - 1980 Programma van 7 november t/m 16 november 1980 vrijdag 7 november: Gymzaal voor groep 5 ,de jeugd van. 12 en 13 jaar.19.00u-20.00u Ping-ppngafvalsysteem voor groep 5-; Indeling van die groep:De jeugd van 12f,13 en 14 jaar spelen van 20,00u tot 21c50u De jeugd boven 14 jaar speelt van 21.30u tot 22«30u. Als je zelf geen batje hebt,breng dan ƒ1,mee voor het batje Ook voor het ping-pongballetje ƒ1 na inlevering krijg je dan het geld weer terug indien de materialen niet geleden hebben. zaterdag 8 november^Discotheek voor de jeugd vanaf 14 jaar.i9.3Ou - 23.OOU Klcu ter schcol-Cri der verenig! tigMot in gong van 10 november go et do schoolbus weer rijden. Hierdoor verouderen de schooltijden: 's-morgens 8.4-5 uur-11.45 uur, 1s-aiddcgs 15.00 uur-15.00 uur. 1s-woensdcgs 8.45 uur-12.00 uur. Tevens kunnen de kleuters die ver weg wonon o ver b 1 i j ve 11 TiSLEBIKGO/Robobonk: Telobingo 2 stoot weer voor do deur en hoewel do boekjes voor olie keren el vlug weren uitverkocht, menen we z.g. losse koorten voldoende in voorreed te hebben om niet vroegtijdig te moeten teleurstellen, Vonof meoaöog 10 november o.s. kunt U voor de lo trekking (21 nov.) koorten kopen o 1,50 bij de Robobonk. Helpers deze avond-H.v Ass Tel.356 W.Broers Tel.707 P.Dekkers Tel.535 en P.Cleven Tel.721 zondag 9 november:„Vrije instuif" voor jong en oud.Kom en doe mee met div.spellen o.a ping-pongen,tafelvoetb.-1biljarten enz.i4.OOu - IB.OOu donderdag 13 november: Open avond voor groep 4 klas 4,5 en 6. I8.3OU - 20.00u vrijdag 14 november:Gymzaal voor groep 5 de jeugd vanaf 14 jaar.19.00u - 20.00u Film voor groep 5 „Nobody is Back"met in de hoofdrol Tensenoe Hill .Entree ƒ2,50 Aanvang 20„30u - zaterdag 15 novembersDisco voor de jeugd vanaf 12 jaar.Zonder bier ook veel plezier. Helpers deze avond: 19-OOu - 22.00u L.Janssen Tel.251 en M.Vollenberg Tel.207 By verhindering zorgen voor iemand, anders, zondag 16 november:Film voor de kinderen: Sjors en Sjimmie en het zwaard van Kryn. Aanvang van de filro= 14.00u Entree ƒ1, De verst gekomen "ballon die wij vorige week terug ontvingen werd op een afstand tussen de 40® en 500km in Bad Liebenzell in de omgeving tussen Baden-Bade*, en Stutt gart gevonden.De gelukkige winnaar van die ballon is de 6 jarige Ingrid Arts van de T iinmermans weg Ysseiste^ns discjockey werd 2de kampioen.0 Onze discjockey Geert binders Beeft in Venlo beslag weten te leggen pp een tweede plaats in het Limburgs Kampioenschap Ondanks zijn leeftijd had hij een grote kans gehad om ook a n het Nederlands Kampioen schap mee kunnen doen,maar daarvoor meet hij 18 jaar zijn. Jamner, voor Geert. Onder de jury waren internationale en nationale personen aanwezig o »a van radio Veronica. Wij Jera'70 wensen Geert veel succes en hopen dat hij eens Nederlands Kampioen zal worden.dus Geert doe je best, BIoemenaktieTe bloemenverkoop die wij vorige week hadden is ook dit keer weer goed geslaagd.Jammer dat er afgelopen weekend de vorst op veel bloemen was neergestreken op het kerkhof maar ondanks dat heeft de opbrengst weer iets goeds gedaan voor het jeugdwerken Ysselsteyn. Diaserie. Z or.dag 16 ncr-knber tijdens de film voor de kinderen het Dagtochtje 80 het k'mp 1980 en de jeugdwielerronde 1980 (Eerhaling)Na de film om 4uur kan iedereen ook de ouders een kijkje nemen en eventueel daarvan foto's bestellen. Wiele-rz es daags e 1979 Dia's zyr om 5 nur op die zelfde dag te zien en op vrijdag 21 november om half 9 in JeugdcentrumftDe Koel"

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 2