Pupillen 3Lemaiens-Fater Tulpstraat f "R am q rtvMnvarw" wedstrijd tegen St, Sebaêtiaan Heide. Aanvang 19.30 uur in het Gemeenschapshuis. K CRFBAL V EREN IGIHG _^BE_P EELX ORF - Uitslagen gespeelde wedstrijden V10D 1 - Senioren 2 2-6 D.I.S. 2 - Aspiranten 2 0-2 Senioren 3 - Ajola 2 1-3 K.S.V, 2 - Aspiranten k 1-4 Junioren 1 - ¥ittenïiorst 1 af gel Aspiranten - BESüV 2 1-3 ROEA 2 - Junioren 2- - - afgel. Pupillen 1 - Oranje Uit 1 1-2 Aspiranten 1 - de Treffers 1 13-0 Olyrnpia* t - Pupillen 3 2-0 Wedstrijden voor saterdag 19 ok.t ober a s - Junioren - Maaskorf 1 aanvang 15<>30 Uur Junioren 2 - Swift 2 aanvang 14,00. uur - B.O.G o 1 i Asten-Keusden, de Keikanp) «Aspiranten 1 aanv, 1 4 0 j 0 u.,vertr, 13*30 u. Rijd eng Rongsn-Deurns eweg, Stevens-P. Janssenweg, Aspiranten 2 - Oranje Wit 2 aanvang 11.00 uur Aspiranten 3 Asten 1 aanvang 13*00 uur - Aspiranten 4 - Bruheze 2 aanvang 12.00 uur - D.O.S. 2i-Asten-Heusden9de Heikampj-Aspiranten 5 aanv. 13.00 uMvertr# 12.00 u. Rijd eng Verlio even-T.iinn ernans weg, Verho even-He ids epeelveg 0.D.O.S.1Hegelsom-Wienus-Pupillen 1 aanvang 12.00 uur9vertrek 11.15 uur. Rijdens Geurts-Litsenbergweg i. -• - Pupillen 2 - Wittenhorct 1 aanvang 11.00 uur - Pupillen 3 - Bruheze 1 - aanvang 12.CO uur Tvedstrijden voor zondag 20 oktober a.s» Senioren 1 - Gazelle aanvang 13*00 uur Sciieidsr. Dhr J .Will ems en Senioren 2 - Els ene 1. aanvang 10,30 uur Dhr .B.v.d. Velden Senioren 3 is vrij. •-* Rijden voor saterdag 26 oktober a.s. - -■ Junioren 1g JansseiirDeurneeweg, Kossols9 Litsonbergveg Aspiranten 2s van Dijck-Deurnsewsg - Aspiranten 3» Koonings-v.Beurdenweg Aspiranten 4g v.Ass—Litsenbergv/ag, Linders-Kerkweg Pu p i 11 en '21J enn i sk en's-Y s s 1 c t e yiis e wo g 9 L ind e r s - Pu 11 enw e g VERGADER!!!G Bestuurd-, leidsters- on begeleide*tersvorgadoring op dinsdag 21 oktober a.s. bij Aovan Dijk, Jan Poolsweg5 aanvang 20.00 uur. 1.v.m. binnen trainen, oliebollenactie, RUI TERCLUB T, Uitslag Krxngwe dstrtid to lonray: Individuele dressuur L1Marian Jenniskens behaalde met Sa skis- een eervolle- 1e prijs Springen B; E.v.Asten behaalde met Polo een -5e~ prijs.- - Springen nieuwelingenE.v.Asten met Riena 3e prijs. Concours Tegelen Springen Bs E.v.Asten met Polo behaalde een 9e prijs. Zondag 26 oktober zal onze vereniging :deelnemen aan de kringwe<3strijd te Leunen. POLYCERSKienen: Maandag 20 oktober is het weer kienen om de kas te spekken. De aanvang is om 19*30 uur. V/ij verwachten U weer in grote getale. Dinsdag a.s. 21 oktober schieten we-een vriendschappelijke

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 6