S.V.YSSELSTEYN. SENIOREN. ■Uitslag van zondag gespeelde bekerwedstrijd! Egchel 2-Ysselsteyn 11-2 Wedstrijdpro gr anima voor zondag 19 oktobers Ysselsteyn 1-TOP 11'4*30 uur, bijeenkomst 13*00 uur, (ff,v.Lankreyer) Swolgense Boys 1-lsselsteyn 2-14.30 uur, vertrek 13.30 uur.(p.K.v.Ham) Meldesslo 4-Tsselsteyn 311.00 uur,.vertrek 10.00 uur. Griendtsveen 4-Ysselsteyn 411.15 uur, vertrek 10.15 uur Issolsteyn 5-IiRC 511.00 uur. Venray 9-Ysselsteyn 610.00 uur, vertrek 9.00 uur. Ysselsteyn 7-Meerlo 611.00 uur. JUNIOREN. Uitslagen van zaterdag 11 oktobers Xsselsteyn Al-RKMSV Al0-7 Ysselsteyn D2-Wanssum D20-0 Ysselsteyn El-Wittenhorst E22-0 Ysselsteyn Cl-Meerlo Cl3-3 istrijdprogramma voor zaterdag 18 oktobers Ysselsteyn Al-RKMSV Al1.5.00 uur. (j.Terburg) Ysselsteyn Bl-Montagnards Bl-14.30 uur. RKDEV B2-Ysselsteyn B214*30 uur, vertrek 13.30 uur(Busje) Venray B5-Ysselsteyn B3~13.30 uur, vertrek 12.45 uur ($X SP (/diets) Ysselsteyn Cl-Wanssum Cl12.45 uur. HRC Dl-Ysselsteyn Dl11.00 uur, vertrek 10.00 uur, rijden Arts(Frank en Venray C6-Ysselsteyn C212.15 uur-, vertrek 11.30 uur(fle±.s$x XRenè)Arts Ysselsteyn CJ-Meerlo 0212.45 uur. Ysselsteyn D2-Venray D4—11 ..00 uur. Wittenhorst D7-Ysselsteyn D3-10.50 uur, vertrek 9.45 uur.(Busje) Kronenberg El-Ysselsteyn EllC'.QOuur, vertrek 9.15 uur.Rijden Leeyen en Ja,cobs. Ysselsteyn' E2-Me ter ik E210.00 uur. VETERANENVOETBAL -• Zaterdag 18 oktober: Ysselsteyn - Over loon. Aanvang 4 uur n.ra. BASISSCHOOL-OUDERVERENIGING HerfstvakantieDe komende week heoben de kinderen ;rfstvakantie. Algemene ouderavond: 17 november. Kokavonden: 24 en 25 november. Eerste rapport: 26 november. Vormsel (6e klas): 31 januari 1981 Eerste H. Communie: 17 mei 1981. KLEUTERSCH00L-OUDERVERENT GING De kleuters hebben van 20 t/m 24 oktober herfstvakantie PEUTERSPEELZAAL "DE CALIMERO'S" - Maandag 20 oktooer om 8 uur n.m. ïs er ouderavond in de speelzaal. Op deze avond zullen 2 niauwe bestuursleden gekozen worden. Belangstellenden voor deze funktie kunnen zich opgeven tot voor de ouderavond. Er zijn al 2 kandidaten. Tandarts Ruyten sr. uit Venray zal orj deze avond verder een lezing houden over gebitdverzorging bij kinderen. We hopen dat we vele ouders op deze avond mogen begroeten. Het oestuur van de speelzaal. TONEELVERENIGING "CRESEND0" Vanavond i7 okcober gaan we naar de Bowling-bistro te Oostrum. Vertrek 20.30 bij A.v.Dijk. Bowlen van 21.00 uur tot 23.00 uur. ,Jte toneelvereniging is al enkele maanden aan het repeteren o.l.v. G. Trommelen uit jurne. In studie is genomen het bijzonder mooie toneelstuk "Dwaasheid heeft haar eigen recht" van de Toneelcentrale. Begin volgend jaar hopen wij onze jaarlijkse uit voeringen in Ysselsteyn te geven.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 5