LLT.B. w;tr tot Yssebfeyo AFDEKHOBZEN (o»a„ Kicosil) voor de maisoogst. Deze week brachten wil Ir. rakensngi per IÖD kg. 1000 kg. exclusief B.T.W. trance 'w&rést'ii m at Saby-biggenmeel f 68«JO Baisy-eiggenkorrei 69*30 Pore olackerr©1 178 „20 Biggenstartaael 5 8490 B-iggenstartkosreS 59«60 Siachtwarkensmee! 50» 60 Siachtvarkenskorrei 52» Zeugsnmeei A? ,90 Zeugenkorrel49.20 Vol Opfokmes! i 60.20 Vol!. OpfofcmeeHI 58.»" Vol!. &egmeal 56.30 L&gm&eX extra 56.30 Braarfkuikenkorrel 67» 10 Braadkuiksnkorr*! wrt 6?a6o m KaJfce^kamji i f Kalkosnkorral IS Siachtkaltoenkom! Ml om.v.~-groen Baby-fcaivefkarei Weldekamé Rundveskorre! ©tami RursdveekSfreS energie stand E.R. h&neralenkorral Mlmral&nkmMm Rundveekorrêi Vm% 4810 MPPO-BWim» hOSD-WHig* Inmiddels zijn we zover dat wekelijks ons toegewezen we ekkwan tiaa geleverd kan worden» De laatste proef rooiing laat zien dat de Kg,» opbrengsten, nogal wat hoger liggen dan verleden jaar xn dezelfde periode, terwijl het suikergehalte lager ligt. Voor een vlot verloop van de campagne, en voor het suikergehalte is het huidige weer ideaal® Laten we hopen dat het zo nog een tijd" je blijft. We weten allemaal dat het ophalen van de "Kadavertonnen" vooral gedurende de afgelopen periode nogal wat te wensen heeftovergelaten® Toch geven we misschien zelf ook wel eeh af en toe aanleiding tot kritiek aan. de bur~- ger* collega 'boer of buurmanQ Deze onnodige ergernis kunnen we voorkomen doors de kadaver tonnen niet de hele week aan de weg te laten staan, zodat h zelf ook minder behoeft -te lopen* Leg dode dieren niet onnodig lang aan de weg* en dek ze yolo.o_eMlA»! - Om de stank te bestrijden, en te desinfecteren kunt II gebruik maken van for maline® - alluminium deurstrippen, - Butyleen en Silliconenkit, Tochtband* IHKFXLELAS DESEEïïCIimSÏEHXAM. Door aldus .te handelen kunt TI onnodige ergernis voorkomen* i 1

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 4