==ïfLiiLJif »8 a-rügrasjrna va" r.' oktober t/m 26 oktober 1980 vrijdag 17 oktober--Gymzaal voor groep 4 klas 6 19.00u - 20.00u Film Joar groep 5 }De jeugd van 12£ jaar:, en. ouder. ruSI -°SG" een karatsfilm voor de. jeugd niet in de hoofd en '-V De film 'oeS'int om 21.00a maar de zaal is vanaf 20.±5u geopend/ Entree ƒ2.50 za erdag x8 o^obei^Discotheek voor de jeugd vanaf 12 jaar.Zonder bier ook veel 1 cf±ev keipers voor deze avond zyn:M.Claessens ïel.325 7nr,of. 1Q *n J -v«Soest Telo697 19.00u - 22*Ö0u zondag 1? „Ba avontoren Tan Ifc.IohaUod an Mr.Tcad" c 14.00. strivT Cevens Faken wij de «itelagf bekend van de bellonwed- donaerdag 25 oktober discotheek voor groep 4 klas 4,5 en 6. lB.JOu - 20.00u Breng ƒ1,nee vrijdag 24 oktober: Geen gymzaal i.v.m werkzaamheden iade gymzaal. oc ""rye instuif" voor groep 5 20.00u - 22.50u - - ag 5 oktober discotheek voor de jeugd vanaf 14 jaar.19.50a - 25-OOu nSI?^keZco?;roM-iW-Mar8man Tel-°4786 - 251 C ,Spreeuwenberg zovtfpo. 96 nv+ov eri 4.JJleurkens Tel.225 en M,Rongen Tel.594 - oktober,.,.Vrye xnstuif"voor jong en oud. 14.00u - 18.00u ^II^00RSTE^JJGEiJ__j Eedenavond draait de film 9IÏÏ SeStl o?faïi;Lereni(!50VSn £S2m draait ecn half later om De za-al is v P S°o anaör° plaats van -!;e voren ook gedraaid wordt. Be zaalis vanaf kwart over 8 epen voor de jeugd.Voor de film'draaien we dia's. i PS IT* al7 kinderen De avonturen van Mr.Ichabod en -«r.ioaci. een nlm die ook-dit koer by de kinderen aanslaat. ÜÏT'SLAG Z™GM™)AG TIJ™ HM EN PRIJSUITREIKING NA t'i,' ?tJM8 v'an dö p;'Llm makeri WÜ de namen bekend van de kinderen ,waar er een Ty,T vonden is.Wie de nummers onthouden heeft weet misschien al w..ar de vrri fifS' gekomen - Er zyn ongeveer 320 ballonnen de lucht in gegaan en wie 1 tlT TT <7 18 ,Kom dat ddn vernemen t yd ens de film van zondag, ïliV a 1 t Jasr en vocr i9dere le°Btijd geven wij twee prijzen door Jan v 0^1^ T1™ if5 de ballon.De prijzen worden ui.tgereikt aoor .JcJ VoUaSoöl en ,will@ms airekt na afloop van de film-. Mnde»= to ae toeftfla Tto 1 t/m 3 dato tollea de prijsjes touia worden Blo^^erkoopiBy deze maliën wij hekend dat wij op woensdag 29 oktober en donderdag Atober by u langs komen om weer de jaarlijkse ronde te doen met de bloemen voor allerzielen L*V.B. T. yoor ae demonstratie Kip en ei, op 5 of 12 nov.kunt U zich nog opgeven tot 18 oki:. by Mevr. Michels tel. 563. Avond voor de Agrarische Vrouw dp 17 ojp. om 20.00 in zaai "d'n Engel" tc Vonray. Op deze-avond dhr, Huyts, voorzitter van de-L.L.-T.B-. oen inleiding houden over: De agrarische belangen in oreanisa.re en coöperatie. Hierna gelegenheid tot diskussie. Onkosten 2.50. SSVV°?L Jv°kto+b? a-f'gC'vaardigde van 01126 afd- in de agrarische kommissie deur'uit rfm 7" Voor de kursus *4 kringverbandAls de kinderen de deur ui. zyn, was grote oelangstolling. Hierdoor is de groep gesplitst in vier kursussen en ingekort tot drie lessen. De onkosten zijn nu 12,-. Degene die TTLXd* opgegeven hebben zijn ingedeeld bij de vierde kursus, welke Hone lijk hebt'u -L'Jov:~4 dec.-11 dec.- n.m. van 14.00 uur - ca. 16.00 uur. p ly.. hebt u voor deze handelswijze begrip en kunt U deze data alvast vrij houden z1,0 zaJ* net noê in ^-.NoBc bekend gemaakt worden. BEJAARDEN VERBNI GIN G' a'-s' kienen we weer, aanvang half twee in act gemeenschapshuis. -imnc-ri m-a+ rr t- s Tlls Big Boss een karate film die Vx5A UXg b

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 3