ïi-jm-xT: Ëïïsa-3TOiC£. MiSM223SE« feSSS=3333Sêioooo-of veelvoud ÜQ2ö week brachten wij in rekening per '109 kg. voor de voornaamste prcducten, voor eenheden boven 1000 kg. exclusief B.T.W. fresco boerdsrij en af magazijn. Baby-bigganmeei Eaby-biggenkorrel Porcolackorrel ^gsnstartmeei w ^gsnstefikorrel Slachivarkensmeel Siachtvarkenskorrel Zaugenmeai Zeugsnkorrel Voii Opfokmesl Volt Oafokmeei II... V«IJ, legmeel Legme-el extra Braadkuikenkorrei Eraadkuiksnkorrei wit 68.10 69.10 178.20 5o.4o 59.10 50.— 51.40 47.30 48.60 59.80 57.60 55.6 0 56. 66.30 66.80 MineraJenk orref f 66.50 65.90 64.30 193.20 48.1° 45^50 44.70 i Biggenbafeterijmeel- 72.40 Biggenbat'teri^korrel 73.4o BtiLKÉORTIMfiEN: fögGO -- -- B.G. fe* mengsels (vrij van kweek en duist). VOOR EEN HOSERE OPBRENGST VAN UW GRASLAND, INKUIL PLASTIC A F D EKNETTEN voor het MAISKÏÏILSEIZOEN, L.L.T.B. afd.Bedrijfsgoederen. 47.80 Bovenstaande prijzen zijn «te beafat-buikprijieft. Toeslag gezakt peewSisst f. 1Ó<? fc®. öp tewenetaande prijzen zijn eventueel «09 da v&gonde kortingen van toepassing per 500 fcg- ééss b&ateSSng en tmoralne op één «Sap. ASe deetelilnfien dienen daags voor de datum van levering voor da mkkfeg gedaan fes zijn, sstêsts vrordi met !0 st per -100 k». vertraagd. Zakgoedtx» titanen in de waek van bezorging uiterüjfc op maandag Ssinnan te zijn, sta ep waenadsg ®n dendardsg OezergC te worden, fue a a I o

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 3