r~" JERA *70 NIEUWS Programma van 3 oktober t/m 12 oktober. Vrijdag 3" okte Gymzaal voor groep 4, klas 6 13.00 - 20.00 uur. Vrije Instuif voor groep 5 20.00 - 22.'30 uur. Zaterdag 4 okt.: Diskotheek voor de jeugd vanaf 12 jaar. Zonder bier ook voel plezier!! 19-00 - 22.00-uur. - Donderdag 9 okt.: Kienen voor groep 4 klas 4 on 5» Wil iedereen '3,2.5. meebrengen. 1-3.30 - 20.00 uur. Vrijdag 10 okt.: Gymzaal voor. groep 5, de jeugd van 12 en 13 jaar 19.00 - 20.00 uur. Muziekkwis voor groep 4, 10.3.0 - 20.00 uur. Ping-pongen voor groep 5 20.00 - 22.30 uur. Zaterdag 11 okt.: Disco voor 'de jeugd vanaf 14 jaar. 19-3Q - 23.00 uur. FILM Vrijdag 17 oktober: Voor de jeugd boven 12 jaar: -•51 THE 131G BOSS." van Lruce Lee. Aanvang 20.30 uur. Entree 2,50* Zondag 19 oktober: Voor de kinderen ook die middag bekendmaking van de ballon-.. wedstrijd van 17 aug. jol.' De Film "DE AVONTUREN VAN MR. TOAD EN MR. ICHABOD" Entree ƒ1,-, aanvang. 14.00 uur. - - LV o 3 zLangs deze weg nodigen wij alle'leden, en verder alle moeders van Ysselsteyn uit voor doet, bijwonen van onze jaarlijkse MOEDERA-VONDop woensdag 8 oktober a.s.- We beginnen deze avond rnet een H.Mis om"19*3Q uur in de' kerk. Hierna volgt het-'., verdere programma in.het Gemeenschapshuis. Ais spreker hebben wij op deze avond ui-'-" genodigd de Zeereerwaarde Heer Coenen, voorzitter van de Kerke lijk Rechtbank in; het bisdom te Roermond.. Dhr. Coenen heeft als onderwerp voor deze avond: "Dé kwetsbaarheid van het .moderne huwelijk"De achtergronden van de problemen bij' een echtscheiding. Iedereen heeft tegenwoordig in zijn nabije omgeving wei een echt scheiding meegemaakt. Vaak wordt er door de omgeving gedacht die of die zal wel de schuld .hebben. Vaak is dit niet zo, omstandigheden in onze tijd geven hiervoor vaak de aanleiding. Dhr.-Coenen kan spreken uit ervaring en zal met ons over verschillende punten graag va gedachte wisselen. In de pauze zal er koffie met vlaai geserveerd worden. We hopen op deze Moederavond veel leden, en event, niet- leden te kogen begroeten. - Maandag 6 oktober begint de kursus Duits, om 13*30 uur in Zaal Roelanzia. Willen degenen die zich opgegeven hebben zorgen dat ze op tijd aanwezig zijn, schrijfbenodigdheden en het kursusgeld 10 lessen hf 6,- is./ 60,- meebrengen. PDVYS SELSTEYN 1Uitslag wedvlucht Bourges op 20 sept.: G.Binders1-4-14-26. H.v.d.Eyxiden: 2-3-0-9-10-16-20-21-25. J.Cox en zn.5-15-29. P.Arts: 6-27-28. J.Clusters: H.Koonings: 11-17-19-22-23. A.v.Asten 12. Th. Arts: 13-10-24. Wedvlucht Heverle 21 sept, oude duiven: Jac. Hendrix: 1-6-32-45. G.Binders: 2-4 1 0-22-27-29-30-35-30t42 A.v.Osch: 3—'' 1—19- H.Hendrix en zn.) 5-7-36-37-48-50. G.Hendrix: 3-47. P.Arts: 9-44. £.Cox en zn.12-1 §-16-10-20-26-20. J.W.Hendrix: 14-41. J.Custers: 15-21-23-33-34-43M.Arts: 17-43» H.v.d.Eynden: 24. H.Koonings: 25. M.Geurts: 31» Th.Arts: 39» A.v.Asten: 40. B.Binders: 46. Wedvlucht Heverle., late jongen 21 sept: H.Koonings: 1-14-39-60. G.Hendrix: 2-26 35-36-53-65. M.Arts: 3-4-19-512. G.Binders: 5-0-1Ó-1 6-17-21-23-31-34-50-60-61-64 75* J.W.Hendrix: 6-22-30-40-57-63. J.Custers: 7-12-27-30-45-54-56-77. A.v.Osch: 9-46-47-52-69-70. P.Arts: 11-37-43-55-72. H.v.Ass: 13-71. M.Geurts: 15-10-29-49. Th.Arts: 20-24-25-32-33-40-76. P.M.Cox: 20* J.Cox en zn.41. H.v.d.Eynden: 42. Jac. Hendrix: 44. Huub Koonings: 50-93. Chr. Hellegers: 59-62. J.v.Soest: 66. TE KOOP: 2 ha. raaigras Gebro Peeters TE KOOP: 1 ha. 80 bi e t enk o ppen TE KOOP: Bloeiende winterviolen h 30 cento Heidse Peelweg 60 G. Jenniskens Tel. 282 Tevens gratis afhalen open haard hout. Ho Peeters Puttenweg 39 Tel. 363"

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 2