studiekeu;va-.kensip/up ers Wedvlucht Chateauroux op 6 sent.: H.v.d. Eynden: 1-2-3-3-5- P.D.V. YSSEDSTBYh1 10-16-24-31. H.Koonin. s: 4-20. S. binders: 5» Huib Koonings: 6. H.Janssen: 7-15. J.Cox en zn.: 11-19-27-20. G.binders12-13-22-23-26-32.-M.Houben: 14-25. T. Arts: 17-20-21en Th. Arts: 29-30. Uitslag wedvlucht Quevlo op 7 sent:, oude duiven: H.v.d.Eynden: 1-3-20-52-54-55- G.binders: 2-6-7-17-1o—22-40-41-42-43-45-46-4^-66. H.Hendrix en zn.: 3-10-24-62 P.M.Cox: 4-9. J.W.Hendrix: 5-27. Th.Arts: -11-21-26-55. M.Arts: 12, A.Hendrix: 13-16-19-23-31-33-37-30-44-49-53-61 P.Arts: 14-36-50-57. H.Koonings: 15-51 64-60. St.Maessenjr. 20. A.v.Csch; 23-32-63-74. J.Cox en zn.? 25-30-34-47 63-65-69-70-75. J.Ousters: 35. Jac. Hendrix: 39-71. B.binders: 56. G.Hendrix: 6 72-73. Wed, vlucht Que vie 7 sent.: late jongen: P.Arts: 1-4-19-22-72. H. v.d.Eynden: 2-41 43-67-63. G.binders: 3-6-7-,5-1 4-20-21-23-24-46-53-59-65-66. J.Ousters: 5-9. A.v.Csch: 10-11-47-49-50-74-02. J.Cox en zn.: 12-15-17-10-36-33-54-56-04. W.Philipsen: 13-51. Jac. Hendrix: 16-25'M.Geurts24-33. D.binders: 26-27-55-57 50-63. G.Hendrix: 20-37. Th.Arts29-31 -45-^-61 -75-76-77-00. Sr. Maessen jr.: 30. Chr. Hellegers: 32. M.Arts* 35-40-52. Huib Koonings: 39-44-69-71. B» J.anssen* 40. J.W.Hendrix: 62-70-01-03. P.M.Cox: 64-79. H.Koonings: 70. A.v.Asten: 73. A.s. zaterdag inkur-ven voor Hevarle. Inzetten van lc.30 - 11 30 uur v.in. Ma -.dendienst Huib Koonings en N. Janssen. Wanssurn rijden H.vd. Eynden. Mandendienst 20 sei^t.: Sr. Maessen en J.v.bipzig. Hoelanzia. bijeenkomst op maandag22 september om 20.30 uur in z. RüITEP.CbUD Uitslag concours te Pelfeld: Progressief springen: M.v.Asten net binds een 4e prijs. Springen!)E.v.Asten met Polo een Ge prijs. TEil,IS'VERENIGING Opgave voor gezelligheidstoornooi tegen Oostrum tot uiterlijk zaterdag 20 septvoor 13.00 uur bij P.bitjens, tel. 244.- EEN OPROEP OMTREKT f 1ü00t- JU Het bestuur van de P.N.V. doet een beroep om de l°:®^Vaü :'e. er'v0nr,ün LevensJfrac.it nog eens goed na te kijken, want het lot waar 1 op gevallen is tot heden nog niot ingeleverd. .Het winnende lot is verkoeht door Dhr. Jan Wismans. Het nummer van hot lot is: H 16UC5 Inleveren bij sekietaris: Jan van Knippenberg van Hontfortstraat 11, Yssalsteyn. ZATERDAG 20 SEPTEM. ER Discoavond met discoshow "A GO GO" ZONDAG 21 SEPTEMDER Discoavond ra et discoshow "FbY IN" Aanvang 2 000 uur DANCING ROEbANZIA Diverse ars biedingen in Spotjes Plaffoniers Krups dubbel koffiezetapparaat Enkele gekleurde klosetdeksels. Kom vrijblijvend kijken bij: Gebr. Keijsers D.V. Tel: 232 TB KOOP: Grijze opdekdeuren 3 x 33 cm. br. 6 x 70 cm, br. 1 x 69 cm. br. AGeurts Pionierstraat 29 Hartelijk dank aan Mijnheer Pastoor, b.b.T.B. Ruitorclub, vrienden, buren en kennissen veer de belangstelling tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. TB KOOP: 2 hasnijmais k\ Hendriks Puttenweg 71 Ysselsteyn Tel. 520 G o v. Dijck 'J ""u ft.... v xx v -uj o.iva fpn i z_ J

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 6