fi'Qsp.cq 1 clg y-edstr± jder. Erica 1 - Scniorpn. 1 3-3 SVSH 2 - Aspiranten 3- 0-1 Senioren 2 - Vonckol Girls 1 0-2* D032 - As piranten 4 0-1 Blauw Wit 2 Soniorsn 3 0-5" As p irant en 5 -KS:V2 af gelast Castenray 1 - Junioren 1 •1 -7 Swift 1 - Pupillen 1 - '5-2 Junioren 2 - Grubben 2 5-2 Oranje Wit 2 - Pupillen 2. ...2-1 Aspiranten 1. - Bluo Stars 1 1 Pupillen 3-.- B.C.T. t afgelast Grubbon 2 - Aspiranten 2 P Neds trijdonvoor zaterdag 20 soptomber as Junior on 1 - do Merels 1- aanvang 10 00 uur D. I.S. 2.{0irlo pas.tenrays eweg)-Junior on 2 aanvang 9.30 u. vertrek 8.45 Rij den 2 Verne oven-Timmermanswc g Jnns s en-Deuras eweg S.S.E. 1 (Someren-Dind,Ileikexrpon)-Aspiranten 1 aanv. 10.00 uur,vertrek 9*00 u. Rijdons Ar t s -TimmermanswegC0x-v.H0r.1t fort straat Swift 2Velden,de Vilgert-Aspiranten 2 aanvang 10.00 uur, vertrok 9.00 uur. Rij don 2 Janssen-Pcelweg Aspiranten 3 - de Korf 2 aanvang 18.30 uur VRIJDAG_l9_SE^TmiBDR Aspiranten 4 - Blue Stars 2 aanvang 11.00 uur Olympia 3Asten-Ommeldo Kluis)-Aspiranten 5 aanv. 10.00 uur, vertrek 9.15 u. Rijden 2 J acobs -Dil 1 ir-.gs traatHeul one i jks -M oorselsepeol Vonckel Girls 1(Moterik,do Voncköl)-Pupillen 1 aanv. 1030" uvertrek 9.45 u. RijdenF1eurkens-Dèurnsêweg 1 Pupillen 2 - Maaskorf 1. aanvang 11,00 'uur PJCZSV Zeilbcrg,Krancmnortel-Pupillen 3 aanvang 10.30 uur, vertrek 10.00 u. Rijdens van Dijck-Doumseweg W ods tri ,j d on vo or z endag 21 's op tgrAbcr asa Senioren 1 - Vcssorn aanvang 13.00 uur ScI.Öidsr. Dhr. 'Laders Swift 2(Vcldon,do VAIgort-Senioren 2 aanv'ir^ 11.00 uur, vertrok 10.00 uur SclieidsrDhr. Glaap •3priiuroiT-3 - Brunoz-o 2 aanvang- -11 OO uur Sclieidsr. Dhr. Mogens Rijden voor zatordgig 27 september a.s. Aspiranten-3t- Gel1i-ngs-Dournseweg Aspiranten 4 2 Houbcn-Yosc Is tcyr.sowog, Swinke 1 s-PastJacofespee 1 Pupil 1 en 2 2 Joimiskono -Yss c-1 s t cyn.s oweg W-J HEBBEN IN VERBAND MET DE VLIEG3H0W VEN A.S. SATERDAG NA HEEL VEEL MOExTE BE WEDSTRIJDEN TAN DE NAMIDDAG .KUNNEN VERZETTEN. KOM DAN OOK IEDEE.EEN WANT ANDERS LAAT JE JE MEDESPEELSTERS UT DÉ KOU STAAN. ALS HET VOLLEDIG FROGPJJBCA NIET AFGEWERKT WORDT, VOLGT ER BOETE. L E T O P DE G E W IJZIGE E A A N V A N G S T I J D E N. N A D E .K T D D A G I C E E 0 0 li NOG V L I E G 3 H 0 W. 1 - De Voorzitter 3EJ AARDEN VERENIGIN G baandag a,s. 22 september is het weer kienen om half twee n.m in het Gemeenschapshuis. Op donderdag 2 oktober geeft de Fanfare uit Leunen, wegens haar 60-jarig bestaan een extra avond - voor de bejaarden. Hieraan werken mee: buutreedner Jan Gerrits, Toneelvereniging "Coraedis" Leunen en troubadour Frits Badnacher. Dit alles omlijst mot de.-polka's en de veleta's van het duo. "Vrolijk". Aanvang 19» 30 uur. Degene die hiervoor interesse hebben, moeten op eigen gelegenheid gaan. GEMENGD KOOR "VIVACE" wallen de dames van het gemengd koor morgen, zaterdag 20 sopt. de huwelijksmis komen zingen om half drie voor het bruidspaar Vers tegen- van Gassel. 1

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 5