Lirn Ysseisteyn ïïSf if SS 2&*? aSSSbl223S& MBg333S£« TCtff— fOS a A Deze week brachten wij in 1000 kg. exclusief aT.W. franco S?b;/-bi§gerimsa! BabiHbiggenkareS i'crcalaafeoatap^L BiggsnstartineeS Biggsnstaftkorrsi Sb-Cir-varkensmeei Sfgchtvarkenskorrei Z^genmee! J^genkorrei 1 Öpfokmee! I VolL Opfokmee! li VeJJ. batterijmeel Eatterijmeei extra b.^aadkuikenkorrel iadktsitenkorrsi ml QALV^aroen Rundveetorrel stared ftuntfveskermi RumK-eatoëk Ïdm «h*& ést i© sfc 3ST se© fe§. per 100 kg, v©or d@ ■n. n*- Oovenataande prijzen zijn da r<og d«-volgends kortingen van voor d& datum van levering voor da disnen rn de weoK van feezor£',08 6?90 68,90 178,20 57,80 58,50 49,60 51, - 47,10 48,40 59,30' 57,30 55,30 55,70 65,80 66,- fefemcnts Bigg enbatt er-gmeel Bxggenbatterijkorrel t 65,70 65,40 63,90 193,20 48,-» 4-5,30 44,70 47>8o 72,20 73,20 zijn ovontu«gl f0600 C'ovas; Be bietencampagne start maandagmorgen 22 sept.De campagne zal 15 wéken dur-en. Wy zullen dit jaar niet meer bieten per week toezeggen dan ons week» kwantum. Dat wil zeggen-dat iedere bietenteler ook een gedeelte moet rooien v6or. 1noyemberom te voorkomen dat nog zeer veel bieten in week 15 weg moeten. £=-t wil ocfc zeggen dat veel bieten lang gerooid moeten blijven liggen wachten. _g_flgggQ»a °*ee aan,de vroeglevgringS - Sociaal; Economische voorlichtingsdienst LeL^T^B» Be ze dienst houdt zitting op donderdag 2, olc^_van_i0-12_uur op het kantoor v»d. Ii»L«T#B« - £11 q^onderliQudDe- silo is een niet meer weg te denken onderdeel van het agra risch bedrijf* Ey vraagt echter ook aandacht en onderhoudLet vooral op dé volgende punten; ti -Roest op de silo-ondersteuhing kan zo erg worden dat het onderstel doorroest eri de. silo omvalt. Bestrijdt daarom de roest» Hiervoor zijn goede middelen in d o-hand ei o - -Controleer uw silo op water-dichtheide -Zorg dat uw siloos, regelmatig echt leeg komen® Overtuig U hiervan. Schimmels kunnen funest zijn voor uw dieren.- <»ïap direct na tiet vlillen van de silo af. Dit vermindert de kans op brugvormirig, het zogenaamde "blijven hangen" van het voerö «Voor het a.s© snijmaiskneusseizoen; .Zfc&-&t£L --&£A$7*iC- en afdeknetten of hoezen -Voor grasland vernieuwing; BG 1 .MENGSELS9 vrij van kweek en duist9 voor een hoge opbrengst per ha® n»L«T©B» afd Bedr» Goederen® Ti p#r 3CS> J®, is f - -♦w v -♦ v*> - - "-.V

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1980 | | pagina 3